Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. kovo 9 d., ketvirtadienis

Arkivyskupijos muziejuje – parodos „MODERNėjant: Kryžiaus link“ atidarymas
KUR: Kaunas

Kovo 9 dieną, ketvirtadienį, 17 val. Kauno arkivyskupijos muziejuje (M. Valančiaus g. 6) atidaroma pirmoji paroda iš ciklo „MODERNėjant: Kryžiaus link“.

Joje lankytojai išvys XX–XXI a. kūrinius iš Kauno arkivyskupijos muziejaus ir Parko galerijos rinkinių, Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios.

Parodoje eksponuojami Mato Menčinsko, Petro Kalpoko, Vytauto Kazimiero Jonyno, kun. Pijaus Brazausko, Vytauto Igno, Mykolo Paškevičiaus, Antano Kmieliausko, Rimo Čiurlionio, Eugenijaus Varkulevičiaus-Varkalio, Eglės Velaniškytės, Juozo Vosyliaus, Liudviko Natalevičiaus kančios ir nukryžiavimo tematikos darbai. Temą vainikuos skambiai Prisikėlimo žinią skelbiantis prof. Alfonso Vauros „Prisikėlęs Kristus“ iš asmeninės skulptoriaus kolekcijos.

Kviečiame šių metų Gavėnioje atrasti laiko sakralinio meno patyrimui ir nepraleisti progos įsižiūrėti į moderniomis meninėmis formomis perteiktą, tad dažnai individualiai išreikštą, savitai besikeičiantį kryžiaus link einančio, nukryžiuoto ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus atvaizdą.

Paroda skiriama a. a. menotyrininkės prof. dr. Laimos Šinkūnaitės, skatinusios Bažnyčios ir šiuolaikinės dailės dialogą, atminimui.

...