Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2023 m. rugsėjo 26 d., antradienis

Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kankinystės diena. Meldžiame pripažinimo palaimintąja

Rugsėjo 26-oji – Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės kankinystės diena. Patyrusi sovietinio Gulago pragarą, būdama 46-erių ji mirė Chabarovsko krašte 1955 m. rugsėjo 26 d., kai jau turėjo pasibaigti sovietinio režimo jai skirtos bausmės laikas.

1946 m. mokytoja ateitininkė Adelė Dirsytė buvo nuteista 10 metų kalėjimo ir 5 metus tremties. Būdama tremtyje stiprino kitų kalinių dvasią, mokė melstis, neprarasti vilties ir tikėjimo. Gulaguose kankinė kartu su tremties sesėmis parašė po visą pasaulį išplitusią maldaknygę „Marija, gelbėki mus“. Kalėjimo ligoninėje ji buvo palaužta fiziškai ir dvasiškai. Palaidojimo vieta liko nežinoma.

...

„Šiandien mūsų tautiečiai yra tarsi primiršę, kuo alsavo totalitarinė sistema, naikinusi tokios taurios dvasios žmones kaip Adelė Dirsytė. Šiandien mūsų kankinė, kaip ir anuomet eidama savo kryžiaus kelią, žadina susimąstyti, kad tikras gyvenimas statomas ne ant melo ir neapykantos, o ant uolos, kuri yra Jėzus Kristus. Su Juo mokytoja nepalūžo sunkiausių išbandymų dienomis. Melskimės, kad greitu laiku mes Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę turėtume kaip palaimintąja“, – sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, 2023 m. birželio 28 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje, kai buvo oficialiai paskelbta, jog Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos vyskupijos etapas užbaigiamas, o byla perduota tolesniam Adelės Dirsytės gyvenimo ir šventumo tyrimui Šventųjų skelbimo dikasterijoje Vatikane.

Visagali Viešpatie Dieve,
Tikėjimo, Vilties ir Ištvermės šaltini!
Tu palaikai ir stiprini pasitikinčius ir sekančius Tavimi.
Žiauriuose Sibiro lageriuose daugelį metų stiprinai mokytoją Adelę Dirsytę, kad liktų ištikima Tavo valiai ir būtų pamokančiu pavyzdžiu artimui.
Viešpatie, suteik malonę, kad Tavo tarnaitė, mokiusi žodžiu ir savo gyvenimu, o tikėjimu paliudijusi kankinystę, galėtų tapti mūsų Užtarėja danguje. Amen.

...

Kauno arkivyskupijoje Adelės Dirsytės paskelbimo palaimintąja byla Šventųjų skelbimo kongregacijos leidimu pradėta 2000 metais, švenčiant Didįjį krikščionybės jubiliejų. Plačiau apie Adelę Dirsytę svetainėje sventumolink.lt >>

Plačiau apie Adelę Dirsytę mūsų puslapiuose >>