Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2024 m. liepos 13 d., šeštadienis

Marijos diena ŠILUVOJE
KUR: Šiluva

...

Liepos 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame mažuosius atlaidus – Marijos dieną.

Liepos 12 d.

Naktinė Švč. Sakramento adoracija su „Marijos radiju“. Pradedama 22 val. ir baigiama 7 val. šv. Mišiomis.

Liepos 13 d.

APSIREIŠKIMO koplyčioje

8 val. šv. Mišios.
9 val. šv. Mišios.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO bazilikoje

7 val. šv. Mišios (užbaigiant naktinę adoraciją).
10 val. šv. Mišios.
11 val. katechezė.
11.30 val. Švč. Sakramento adoracija. Rožinio malda. Švč. Mergelės Marijos litanija.
12 val. iškilmingos šv. Mišios.
13.30 val. Švč. Sakramento adoracija (iki 16 val. ).
14 val. Rožinio malda ir Švč. Mergelės Marijos litanija.
15 val. Gailestingumo vainikėlis.

Nuotr. Linos Urbonienės