Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2013 m. liepos 26 d., penktadienis

LIGONIŲ DIENA Šiluvoje
KUR: Šiluva

12 val. šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje

13–17 val. Švč. Sakramento adoracija Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

17 val. Rožinio malda (procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką)

18 val. šv. Mišios (vadovauja kunigai egzorcistai)

19 val. Vidinio išgydymo pamaldos, adoracija