Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. lapkričio 22 d., šeštadienis

Šv. Mišios Kaune minint Mažesniųjų brolių (Pranciškonų) ordino provincijos Lietuvoje atsikūrimo 25-metį
KUR: Kaunas

Šiemet Mažesniųjų brolių ordino (pranciškonų) Lietuvos Šv. Kazimiero provincija švenčia išėjimo iš pogrindžio ir provincijos atsikūrimo 25 metų sukaktį. 1989 m. lapkričio 19 d., Kristaus Visatos Valdovo sekmadienį, broliai pranciškonai oficialiai sugrįžo į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapiją.

Jubiliejaus šventimas vyks ir Kaune. Lapkričio 22 d. 10.30 val. šv. Mišios Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje. Vadovauja provincijos ministras br. kun. Astijus Kungys OFM.

Į pamaldas maloniai kviečia Kauno Šv. Jurgio konvento broliai pranciškonai.

Daugiau apie Mažesniųjų brolių (pranciškonų) jubiliejų Lietuvoje >>