į pirmą puslapį

Jaunimo centras

 KAJC logo
Vilniaus g. 7
44281 Kaunas
Mob. 8 687 98 265
El. p.
www.kajc.lt

Vadovė – Agnė GRIGAITYTĖ

Kapelionas – kun. Liutauras VILĖNIŠKIS

Programų koordinatorius – Andrius KILIUS

Programų koordinatorė – Monika ŽYDELIŪNAITĖ

Programų koordinatorė ir Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovė – Monika ŽYDELIŪNAITĖ

Aktualijos
Apie Jaunimo centrą

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras (KAJC) yra Kauno arkivyskupijos kurijos padalinys, įsteigtas 1994 m.

Misija – unikaliais būdais padėti jaunimui susitikti Kristų bei teikti visokeriopą pagalbą asmenims, dirbantiems su jaunimu.

Vizija

  • Parapijų jaunimas – gyvas, aktyvus, evangelizuojantis, ugdomas.
  • Dekanatų centrai – veiklūs, turintys strategiją, gaivinantys parapijas ir teikiantys konkrečią pagalbą / paramą parapijų jaunimo grupelėms ir jų vadovams.
  • Jaunimo centras – patraukli vieta miesto jaunimui, kokybiški renginiai arkivyskupijos ir miesto mastu.
  • Centras, kuris rūpinasi jaunimo darbuotojų (tikybos mokytojų, katechetų, jaunimo vadovų) profesiniu bei dvasiniu augimu.
  • Centras kuria ir rūpinasi bendra Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovados kryptimi ir koncepcija.

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2019 m. ataskaita I DOC
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2018 m. ataskaita I DOC
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2017 m. ataskaita I DOC
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2016 m. ataskaita I DOC
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2015 m. ataskaita I DOC
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2013 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2010 m. ataskaita | DOC