ŠILINĖS: daiktų MAINYTUVIŲ palapinė „Prikelk naujam gyvenimui“
Paskelbta: 2022-08-26 10:22:54

 

Šiluvos atlaiduose piligrimus vėl kviečiame į religinės tematikos daiktų mainytuvių palapinę – PRIKELK NAUJAM GYVENIMUI. Tai iniciatyva, įkvėpta popiežiaus Pranciškaus enciklikos LAUDATO‘si ir gimusi prieš trejus metus, kad mažiau pirktume ir vartotume, o daugiau dalytumės, mokytumės duoti, o pasiėmę padėkoti malda.

Mainytuvių palapinė su skyreliais PRAŠOM ir DĖKUI veiks visų atlaidų metu nuo 10 iki 18 val. aikštės gale, greta Šiluvos piligrimų centro. Čia bus galima pasiimti ar palikti tvarkingų ir tinkamų naudoti religinės tematikos daiktų (pvz., kryžių, paveikslų, ikonų, statulėlių, rožinių, knygų). Galbūt šie daiktai taps brangūs kitiems ir bus pagalba priartėti prie Viešpaties.

Kaip padėka už pasirinktą daiktą, prašome pasimelsti viena iš popiežiaus  sakytų intencijų:
• Melskimės, kad visi ir kenčiantys žmonės leistųsi paliečiami Švč. Jėzaus Širdies ir surastų gyvenimo kelią.
• Melskimės, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir geros valios žmonės visi kartu stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.
• Melskimės, kad visi rūpintumės kūrinija, kurią gavome kaip dovaną; kad ją prižiūrėtume ir saugotume būsimoms kartoms.

Negalintieji atvykti į atlaidus, bet norintieji perduoti daiktus iki rugsėjo 2 dienos gali juos atnešti į Kauno arkivyskupijos kuriją adresu Rotušės a. 14A, Kaunas, nuo 9 iki 17 val. Taip pat pasiskambinti ir pasiteirauti informacijos išsamiau mob. 8 614 816 07.

Atlaidu metu nepaimti daiktai pasieks jų stokojančius žmones pataisos namuose, benamystę išgyvenančiųjų centre. 

Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus informacija


 

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune