GYVENTI ŠLOVĖJE – šeši vaizdo mąstymai apie kūną. VDU sielovados bendradarbių pasiūlymas Adventui
Paskelbta: 2022-12-01 10:24:38

Tėvai redemptoristai ir VDU akademinės sielovados bendradarbiai siūlo ugdymo medžiagą prasidėjusiai Advento kelionei.

Tai šešių dalių vaizdo mokymų ciklas „Gyvenimas šlovėje“ , kuris padeda su nuostaba iš naujo pažvelgti į Dievą, tapusį kūnu, ir į savo pačių kūną kaip didelę dovaną, per kurią apsireiškia Dievas.

Kūnas kai kurių tikinčiųjų šimtmečiais buvo suvokiamas tarsi sielos kalėjimas. Šv. Jonas Paulius II „reabilituoja“ kūną, teigdamas, kad faktas, jog kūnas atranda savo vietą teologijoje, o ne tik biologijoje, neturėtų stebinti nė vieno, kuris suvokia Įsikūnijimo slėpinį ir tikrovę.

Šv. Jono Pauliaus II amžininkas buvo žurnalo „Playboy“ pradininkas Hughas Hefneris. Kiekvieno iš jų žvilgsnis į kūną buvo visiškai kitoks. Seksualinės revoliucijos laiku Karolis Wojtyła pradėjo kurti kūno teologiją, kuri yra priešnuodis mūsų hiperseksualizuotai kultūrai.

JAV gyvenanti pasaulinio garso lektorė, rekolekcijų vedėja ir knygų autorė Katrina J. Zeno, besirūpinanti šv. Jono Pauliaus II palikimu, sukūrė Lietuvai kelis vaizdo įrašus būtent apie kūną, pristatydama šv. Jono Pauliaus II mokymą paprasta, žmonėms lengvai suprantama kalba.

Kauno arkivyskupijos jutubo kanale pasiekiamas šešių dalių vaizdo mokymų ciklas „Gyvenimas šlovėje“ >>.

 

Tėvų redemptoristų ir akademinės sielovados informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune