ŠILINĖS. Išleista piligrimui skirta ATLAIDŲ knygelė
Paskelbta: 2023-08-30 18:17:27

Jau ketvirti metai artėjant Šilinėms, Kauno arkivyskupijos kurija, bendradarbiaudama su VšĮ „Magnificat leidiniai“, išleidžia Atlaidų knygelę. Tai parankinis leidinėlis piligrimui, kuris atkeliauja į Šiluvą dalyvauti didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose.

Kiekvieną Šiluvos piligrimą per šią knygelę asmeniškai pasveikina ir pakalbina Kauno arkivyskupijos ganytojai – joje spausdinami trumpi arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ, vyskupo Sauliaus Bužausko, arkivyskupo Liongino Virbalo SJ tekstai, atkreipiantys dėmesį, kokią džiugią, ne vieną šimtmetį išbandytą tikėjimo bendrystę galime patirti Šiluvos piligriminėje šventovėje.

Knygelėje spausdinama pagrindinė piligrimui svarbi informacija: Šilinių pamaldų tvarka, visų dienų programa ir šv. Mišių skaitiniai. Knygelėje rasime Mišių eigą, tad galėsime sąmoningai ir džiaugsmingai švęsti jas erdvioje Šiluvos aikštėje.

Norintiems susitaikyti su Dievu bei priimti Sutaikinimo (Atgailos) sakramentą knygelė padės peržvelgti sąžinę (pateikiama peržvalga remiantis Šventuoju Raštu) bei primins išpažinties eigą.

Knygelėje rasime pagrindines piligrimo maldas melstis asmeniškai ir bendruomeniškai – Rožinį, Švč. Mergelės Marijos litaniją, Kryžiaus kelią, kitas maldas, tarp jų – ypatingą maldą prie maloningojo Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo. Teikiama informacija apie Šiluvos šventovės, kitų Kauno arkivyskupijos institucijų sielovadinį tarnavimą žmonėms, kad bendrystė Bažnyčioje tęstųsi ir atlaidams pasibaigus.

Knygelę bus galima įsigyti atlaiduose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune