Atnaujintas susitikimų ciklas KUNIGAI KAVINĖSE

Paskelbta: 2020-02-14 12:39:53

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbiai tęsia Miesto misijų susitikimus, kurie vyks įvairiose miesto erdvėse.

Nuo vasario atnaujinamas ciklas KUNIGAI KAVINĖSE. Kunigus, diakonus ir net vyskupus galėsime sutikti, pakalbinti, padiskutuoti neformalioje aplinkoje, ateidami į vakarus miesto kavinėse. Keturiuose numatomuose vakaruose dalyvaus arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, naujai paskirtasis arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kunigai Algirdas Akelaitis, Eugenijus Markovas SJ, Gabrielius Satkauskas, diakonai Darius Chmieliauskas, Gintas Petkevičius, Benas Ulevičius.

Atnaujintuose susitikimuose bus po du pašnekovus ir jie vyks naujose erdvėse – kavinėse, kur dar nesilankyta (tokie vakarai  Kaune rengiami nuo 2013 metų). Vienas iš susitikimų pirmą kartą numatytas ir ypač kauniečių bei miesto svečių gausiai lankomame AKROPOLYJE.

Šiuo projektu norima atliepti nesyk popiežiaus Pranciškaus išsakytą troškimą, kad neužsidarytume, eitume arčiau prie žmonių, ten, kur juos galime sutikti, kur jie ilsisi, leidžia laiką, kad susipažintume, pasikalbėtume, megztume žmogiškąjį dialogą ir tomis temomis, kurios atrodo „nepatogios“, kad paliudytume Bažnyčios atvirumą, pagarbą tiesai.

Esate laukiami, susitikime, susipažinkime, kalbėkimės! Pirmasis vakaras kavinėje „Galeria Urbana“ (Vilniaus g. 22) vasario 27 d. Dalyvaus arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, diakonas Darius Chmieliauskas. Pradžia 18 val. 

 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune