Kaip karantino metu vyks sužadėtinių rengimas Santuokai, Sutvirtinimui ir kitiems suaugusiųjų įkrikščioninimo sakramentams Suaugusiųjų katechezės tarnyboje
Paskelbta: 2020-03-18 14:09:42

Suaugusiųjų katechezės tarnyba (Papilio g. 5, Kaunas) praneša apie darbą paskelbtojo karantino metu (ir vėliau).

1) Sužadėtinių pasirengimo Santuokai programa (12 paskaitų) nevyks iki Velykų. Užsiėmimai, tikimasi, bus atnaujinti balandžio 15 dieną (trečiadienį) 18.00 val. Tiems sužadėtiniams, kurie negali susitikimų atidėti, bus organizuojama video susitikimų grupė – kreiptis mob. 8 630 963 65 (Ramunė).

2) Suaugusiųjų katechumenato programa tęsiama nuotoliniu būdu – kreiptis mob. 8 650 100 76 (Rūta). Užsiėmimai, tikimasi, bus atnaujinti balandžio 14 dieną (antradienį) 19.00 val.

3) Sužadėtinių sutvirtinimo grupė, prasidėjusi vasario 4 dieną, tęsia darbą nuotoliniu būdu – kreiptis mob. 8 670 535 38 (Martynas).

4) Naujai registruojama Sužadėtinių sutvirtinimo grupė, tikimasi, atnaujins darbą po Velykų. Pradžia balandžio 14 dieną (antradienį), 17.30-19.00 val. Papilio g. 5, III aukštas, Kaune. Programa vyks du kartus per savaitę antradieniais ir ketvirtadieniais – dvylika susitikimų ir rekolekcijos – registruotis mob. 8 650 100 76 (Rūta).

5) Jaunimo katechezės susitikimai nevyksta, juos tikimasi atnaujinti po Velykų, balandžio 14 dieną (antradienį) 17.00 val. Kreiptis mob.  8 685 364 87 (Antanas).

Ganytojo žodis

Visi, kas negalės dalyvauti liturginėse apeigose, tesimeldžia namuose, naudodamiesi ir technologinių priemonių teikiama pagalba. Dvasia apkabinkime sergančiuosius, jų šeimų narius, visus, kas pasiaukodami juos slaugo, melskimės už mirusius, prieš akis turėdami Velykų šviesą. Visus atsiminkime, už visus melskimės.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS paraginimo Verbų sekmadienį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune