Piligrimų žiniai apie naujas pamaldas ŠILUVOJE
Paskelbta: 2018-12-21 08:47:13

Nuotrauka Šiluvos šventovės

Į Šiluvos piligriminę šventovę atvykstantys piligrimai, be jau žinomų pamaldų >>, gali dalyvauti Dievo Gailestingumo vainikėlio ir Kryžiaus kelio maldose.

Dievo Gailestingumo vainikėlio malda meldžiamasi kasdien 15 val. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje (ji yra bazilikos didžiojo altoriaus dešinėje).

Kiekvieną penktadienį 15.30 val. rengiama Kryžiaus kelio malda per Šiluvos šilą. Pradžia miško aikštelėje (2,2 km nuo Šiluvos Raseinių kryptimi). Maldininkus lydi kunigas (žr. žemėlapį >>).

Jau penkerius metus (nuo 2013-ųjų) piligrimų maldai tarnauja per Šiluvos šilą įrengtas Kryžiaus kelias su keturiolika stočių žyminčiomis koplytėlėmis. Nuo šiol jį keliauti piligrimai kviečiami ne tik šiltuoju metu laiku, bet ir kiekvieną penktadienį atmenant Jėzaus kančios kelią su kryžiumi.

Visiems besimeldžiantiems Dievo Gailestingumo vainikėlį bet kurioje Lietuvos bažnyčioje priešais išstatytą arba tabernakulyje saugomą Švenčiausiąjį Sakramentą įprastomis sąlygomis (atliekant išpažintį, priimant Komuniją ir pasimeldžiant popiežiaus intencija) suteikiami visuotiniai atlaidai (plačiau žr. LVK sekretoriato pranešime >>). 

Parengta pagal Šiluvos šventovės informaciją

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune