Gavėnios ketvirtadieniais – ŠVENTOJI VALANDA už pašaukimus
Paskelbta: 2020-03-03 14:29:13

Kauno kunigų seminarija ir arkivyskupijos Pašaukimų sielovados bendradarbiai gavėnios ketvirtadieniais kviečia tikinčiuosius į ŠVENTĄJĄ VALANDĄ už pašaukimus Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (įėjimas nuo Rotušės aikštės). Pradžia 19 val.

Kartu meldžiamės už pašaukimo ieškančius, už besistengiančius juo gyventi ir už išgyvenančius pašaukimo krizę. Taip pat prašome pašaukimų į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą. Maldos laikas skiriamas giesmei, mąstymui bei tylai. Esate laukiami!

...

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune