Nepaliaujamos Švenčiausiojo Sakramento adoracijos dalyviai toliau meldžiasi už mus ir pasaulį
Paskelbta: 2020-03-24 18:58:56

Nepaliaujamos Švenčiausiojo Sakramento adoracijos dalyviai ištvermingai tęsia garbinimo maldą įsipareigotomis valandomis namuose  – kad Eucharistinio Jėzaus adoracijos malda būtų nuolatinė ir nenutrūkstanti, vien Dievo akivaizdoje, tačiau už mus visus ir visą pasaulį, dabar kenčiantį pavojingos ligos plitimą. 

Didžiausias ginklas, su kuriuo kaip Jėzus dykumoje galime atlaikyti nelengvą metą, – tai įsiklausyti į Jo žodžius: tu esi mano mylimasis sūnus / dukra (plg. Mk 1,11–12).

Visi su pasitikėjimu melskime Viešpatį, kad būtų sustabdyta pandemija, už sergančius, už visus teikiančius medicininę ir kitokią reikalingą pagalbą, už taiką pasaulyje.

Nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos rengėjų informacija

 

 

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško tikintiesiems gegužės mėnesį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune