Nuotolinė medžiaga (filmukai) jaunuoliams, ypač besirengiantiems SUTVIRTINIMO sakramentui (skirta Velykų Tridieniui) (pildoma)
Paskelbta: 2020-04-08 21:25:37

Keliauti Didžiosios savaitės kelionę apmąstant didžiuosius mūsų tikėjimo slėpinius kviečiami Sutvirtinimo sakramentui besirengiantys jaunuoliai ir parapijų jaunimo grupės.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Raseinių dekanato jaunimo centru, parengė keletą specialių vaizdo įrašų.

Pirmasis vaizdo įrašas apie liturgiją ir liturginius metus padės jaunimui sąmoningai įžengti į šią savaitę, suprasti iš ko susideda liturginiai metai ir kokių įvykių akivaizdoje dabar esame. Ketvirtadienį pasidalinsime ne tik mokymu, bet ir ypatingu liudijimu apie Viešpaties vakarienę, penktadienį apie Kryžiaus kelią, o šeštadienį apie Velyknaktį.

Kiekviename filmuke pateikti klausimai tinkami apmąstyti ne tik būsimiems sutvirtinamiesiems, bet ir visiems jauniems žmonėms. Kviečiame paauglius ir jaunuolius bei jų šeimos narius kartu žiūrėti įrašus ir atverti širdis ypatingam laikui su Jėzumi Jo kančios ir prisikėlimo kelionėje.

Rengėjų informacija 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune