ŠILINĖS: iliustracijų paroda „ADELĖ DIRSYTĖ“ (kasdien, iki rugsėjo 11 d.)
Paskelbta: 2021-08-17 11:08:34

Nuotrauka – Šiluvos piligrimų informacijos centro

Iki rugsėjo 11 dienos Šiluvos piligrimų informacijos centre eksponuojama dailininkės grafikės Rūtos Onos Čigriejūtės  paroda „Adelė Dirsytė“. Tai 23 grafikos kūriniai – knygos „Adelė Dirsytė“ liustracijos. 2020 m. šią knygą išleido Magnificat leidiniai, autorės Grasilda Reinys bei Rūta Ona Čigriejūtė.

Parodos pristatymas jau įvyko švenčiant Padėkos už laisvę sekmadienį Šiluvoje. Rugsėjo 11 d. 13.30 val. numatomas  uždarymo renginys.

Parodą Piligrimų informacijos centre Šiluvoje galima apžiūrėti kasdien nuo 9 iki 18 val. 

Rūta Ona Čigriejūtė ypatinga menine kalba atskleidžia mokytojos, ateitininkės, tremtinės, pasaulyje žinomis Sibiro kalinių maldaknygės autorės Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės gyvenimą, jos stiprybę ir išskirtinumą. Parodos autorė baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklą, vėliau Vilniaus dailės akademiją. Ji iliustruoja knygas, kuria scenografijas, pašto ženklus, proginius medalius.

Grasilda Reinys – JAV išeivijos lietuvė, daugiau nei 20 metų dirba su jaunimu mokyklose ir stovyklose, išleido vadovelį jaunimui apie katalikų sakramentus.

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune