ŠILINĖS: programa JAUNIMO sielovados lyderiams (rugsėjo 11 d., vyksta registracija)
Paskelbta: 2021-09-03 16:28:29

 

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kviečia susitikti jaunimo sielovados bendradarbius. Įsikvėpti naujai mokslų metų pradžiai, aptarti idėjas, pabendrauti su seniai gyvai matytais kolegomis, o svarbiausia – drauge melstis už save, už jaunimą, už mūsų vyskupiją Šiluvos atlaiduose. Rugsėjo 11 d. Šiluvoje susitinka Sielovados pagalbininkų akademija (SPA).

Tai programa tarnaujantiems jaunimui – jaunimo sielovados bendradarbiai, jaunimo vadovai, katechetai, tačiau yra galimybė pasikviesti drauge vykti motyvuotus lyderius, kurie yra parapijos komandos dalis.

SPA pradžia: rugsėjo 11 d., 16 val.

Programoje: impulsas apie jaunimo sielovadą – kun. Gabrielius Satkauskas. Kūrybinio rašymo dirbtuvės jaunimo lyderiams – tikybos mokytojas Justinas Visickas. Šv. Mišiose giedos Lietuvos jaunimo dienų choras. Dienos užbaigai – vaišės ir gyva muzika. Kulminacija – kelionė aplink Šiluvą, Žiburių procesijoje.

Registracijos anketa www.kajc.lt 

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune