Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės rekolekcijos-gyvoji piligrimystė Šiluvoje (2022 12 04)
Paskelbta: 2022-12-06 21:04:30

„Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39)

Gruodžio 4 d. religinė bedruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“, kuri tarnauja Jono Pauliaus II piligrimų centre jau daugelį metų, atliko Advento rekolekcijas pėsčiomis, žiediniu Gyvos piligrimystės maršrutu į Šiluvą.

Džiaugiamės, kad kartu paminėjome bendruomenės įkūrėjos Danguolės Lingienės gimtadienį; meldėmės, dalijomės ir išgyvenome gražią bendrystę. Už palydėjimą labai dėkojame arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ, o už šiltą ir be galo svetingą pasitikimą – Šiluvos piligrimų centrui.

Piligrimų informacija

 

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune