Arkivyskupo pagalbininkai – sielovados bendradarbiai priėmė palaiminimą naujam veiklos sezonui (2022 08 30)
Paskelbta: 2022-08-30 18:14:20

Nuotraukos – Dariaus Chmieliausko

Rugpjūčio 30 d. Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu arkivyskupijos sielovados institucijos drauge pradėjo naują veiklos sezoną.

Po atostogų pertraukos, susiplanavę veiklas, arkivyskupo bendradarbiai jaunimo, šeimų, Carito, katechetikos, pašaukimų, piligrimystės srityse pristatė jas susirinkime, patirdami susitikimo su kolegomis džiaugsmą, priimdami arkivyskupo palaiminimą darbams bei išgirsdami jo lūkesčius ypač tarpusavio bendradarbiavimo bei pagalbos dekanatams ir parapijoms srityse.

Čia institucijų vadovai, bendradarbiai taip pat buvo pakviesti ir... pasvajoti, o šią svajonę – ką nori pasiekti, kur eiti iki pat 2030 metų – ryžtis jau pradėti konkrečiai įgyvendinti kartu, bendromis pastangomis ir tam tikrais etapais kuriant perspektyvinę sielovados strategiją.

Tokiam nuotykiui institucijas pakvietė kurijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, atkreipdama dėmesį, jog taip bus galima tęsti ir Sinodinį kelią arkivyskupijoje bei atliepti veiklos uždavinį: žmones įtraukti, sudominti bei ugdyti. Šis planas pratęstų gerąsias Kauno arkivyskupijos tradicijas bei įgytą patirtį 2016 ir 2018 metų simpoziumuose, o pastaruoju metu įsitraukiant į popiežiaus Pranciškaus inicijuotą Sinodinį kelią Bažnyčioje.

„Pažinti Dievo gelmes... Kaip tik todėl Bažnyčia kviečia nepamiršti maldos, stabtelėjimo“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, šia proga pakvietęs drauge švęsti Eucharistijos bei kartu papietauti. Savo žodyje ganytojas pabrėžė, kaip svarbu atpažinti Dievo Dvasią, Jos darbus ir įkvėpimą savo tarnystėje, kuri yra ir atsakomybė, ir privilegija ir kuri būna nelengva ypač patiriant pasaulio priešiškumą, kai sakomas tiesos žodis.

„Tebūna džiaugsmas mūsų gyvenimo būdas“, – ragino pabaigoje ganytojas savo artimiausius bendradarbius, kurie tampa „jo rankomis“ siekiant esminio veiklos tikslo – pasiekti žmones ir jiems nešti Gerąją naujieną. 

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune