Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kviečia į didžiuosius atlaidus Šiluvoje: LAUKIAME JŪSŲ NUOSTABIOJE TIKĖJIMO ŠVENTĖJE (su vaizdo žinia) (2022 09 02)
Paskelbta: 2022-09-02 10:09:56

Nuotrauka – Juozo Kamensko

Brangūs broliai ir seserys, nuoširdžiai kviečiame Jus į didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje. Rugsėjo 7–15 dienomis visų Jūsų, brangieji, laukiame šioje nuostabioje tikėjimo šventėje, kurią taip pat galima pavadinti tautos rekolekcijomis pradedant naują mokslo metų ir darbo sezoną.

Šiais metais ypač meldžiamės taikos intencija prašydami Gerąjį Viešpatį, kad padėtų Ukrainai išsaugoti laisvę ir nepriklausomybę. Meldžiamės ir už taiką bei ramybę mūsų širdyse, mūsų šeimose, mūsų mylimoje tėvynėje Lietuvoje. Todėl ir atlaidus lydės Mergelės Marijos litanijos kreipinys „Karaliene taikos, melski už mus“.

Šiemetinių atlaidų Šiluvoje tema „Visi esame broliai“ prisimenant naujausią popiežiaus Pranciškaus encikliką „Fratelli tutti“. Ji mus drąsina nuolat žvelgti į kitą žmogų kaip į savo brolį ar seserį, o į kitas tautas – kaip į didelę pasaulio šeimą, kurioje vieni kitiems privalome padėti ir vieni kitus gerbti.

Padovanokime savo piligrimystę į Šiluvą, į didžiuosius atlaidus, mūsų Dangiškajai Motinai jos Gimimo iškilmės proga. Te mūsų širdys garbina Viešpatį, kaip kvietė Mergelė Marija, prieš 400 metų pasirodžiusi Šiluvoje. Viešpats teapdovanoja savo malonių gausa kiekvieną, kuris atvyks į didžiuosius atlaidus rugsėjo 7–15 dienomis. 

Vaizdo kvietimas (aut. Gediminas Jonas Urbonas)

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune