Taikos stebuklo maldavimai Šiluvoje – ir ukrainiečių kalba (2022 09 10)
Paskelbta: 2022-09-10 17:44:06

Nuotraukos – Juozo Kamensko

 

Kaip ir visoje Lietuvoje, kur dabar dažnai išgirstame ukrainiečių kalbą, rugsėjo 10-ąją ji pirmą kartą nuskambėjo ir Šiluvos atlaidų maldoje čia su skausmu atmenant, jog broliai ir sesės Ukrainoje kaunasi už savo laisvę, gina Tėvynę nuo agresijos, kai kurie patiria karo pabėgėlių likimą.

Graikų apeigų katalikų liturgijai su ukrainiečiais bei Vilniuje įsikūrusio bazilijonų vienuolyno tėvais Apsireiškimo koplyčioje vadovavo tėvas Mikolaj Ruslan Kozelkivskyy OSBM, Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas.

„Šiais metais ypač meldžiamės taikos intencija prašydami Gerąjį Viešpatį, kad padėtų Ukrainai išsaugoti laisvę ir nepriklausomybę“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pradedant didžiuosius atlaidus, kuriuos lydi Mergelės Marijos litanijos kreipinys „Karaliene taikos, melski už mus“.

Rugsęjo 10-ąją atlaiduose Mišių Visuotiniuose maldavimuose taip pat prašoma malonės, kad Ukraina, kitos karų niokojamos pasaulio šalys nuoseklios ir karštos krikščionių maldos dėka pasiektų taikos stebuklą.

Šiluvos Dievo Motina,
užtarki karą kenčiančius brolius ir seseris...

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune