Parapijų bendradarbių seminaras deramai liturgijos skaitovų tarnystei (2022 10 22)
Paskelbta: 2022-10-24 13:59:25

Nuotraukos – Urtės Šedvilaitės

Spalio 22 d. įvyko baigiamasis seminaras arkivyskupijos sielovados bendradarbiams. Jį tema ,,Liturgijos lektoriai ir Šventojo Rašto grupė’’ vedė arkivyskupijos vyriausiasis ceremonijarijus kunigas Artūras Kazlauskas.

Rytas prasidėjo Valandų liturgijos malda. Kunigas A. Kazlauskas priminė, kokia svarbi lektoriaus tarnystė liturgijoje. Tai pašaukimas, kurį dovanoja pats Dievas, o ne šiaip skaitymas, kai bet kas gali skaityti. Ši tarnystė reiškia leisti kitiems išgirsti Dievo žodį, nes būtent skaitant arba klausant Šventasis Raštas tampa gyvu Dievo žodžiu, dabar kalbinančiu, raginančiu, džiuginančiu, perspėjančiu, paliečiančiu.

Kunigas Artūras priminė, kaip lektorius turi skaityti ir kaip pasiruošti. Net ir nuolat skaitantis Mišiose skaitovas negali skaityti prieš tai nematęs ir nepersiskaitęs teksto – tai būtų nepagarba Dievo žodžiui ir jo tautai, kuriai Dievas nori kalbėti dabar.

Be kita, aptarti ir lektoriaus aprangos klausimai. Čia svarbu, kad skaitovo apranga neatitrauktų dėmesio nuo Dievo žodžio, kuris ir yra svarbiausias, o lektorius tik patarnauja Jėzui Kristui paskelbdamas Jo žodį.

Seminare buvo pristatyta naujasis Romos Mišiolas (skaitiniai šventadienių Mišioms). Susirinkę dalyviai daug bendrystės laiko praleido grupelėse, svarstydami atsakymus į užduotus seminaro vedėjo klausimus.

 

Rūta Godliauskaitė,

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune