Atsinaujinimo diena apie tiesos liudijimą: kas liudija tiesą, liudija Kristų (2022 10 23)
Paskelbta: 2022-10-24 19:27:34

„Dievas atnaujino mane kaip sugriuvusį miestą, iš lūšnynų atstatė“, – spalio 23 d. Atsinaujinimo dienoje sakė buvęs krepšininkas ir profesionalus krepšinio specialistas Darius Sirtautas, kartu su kitais liudytojais sėdęs ant liudijimų suolelio, kad pasidalytų apie didžius Dievo darbus savo gyvenime. O jo išties būta klaidaus: nuo alkoholizmo, „žolės“, ezoterinių knygų iki visiškos visų santykių griūties.

„Tai vedė į niekur, į pražūtį“, – sakė D. Sirtautas apie tiesos akimirką apie save po dvasinio pokalbio su kunigu ir išpažinties. Šiandien jis sakė „neturintis teisės tylėti“. Jam garbė ir privilegija yra liudyti, kaip „Dievas pričiupo“ ir visiškai pakeitė gyvenimo kryptį. Šiandien tai gyvu tikėjimu gyvenanti visa šeima, anksčiau galėjusi ir subyrėti.

Taip gyvai ir galingai po pandemijos apribojimų vėl liudijant bei šlovinant spalio 23-iąją į VDU Didžiąją salę sugrįžo Atsinaujinimo diena, šįkart pavadinta „Liudyti tiesą“.

Krikščionis žino, kas yra tiesa

Apie krikščionį ir tiesą bei ką reiškia būti protingam renginio konferenciją vedusi dr. Lina Šulcienė (VDU), be kita sakė, jog tiesos atžvilgiu šiandien gyvename neoliberalios demakratijos terpėje, „nuomonių kultūros“ erdvėje. Čia gera susitikti, pasikeisti nuomonėmis, tačiau nėra tiesos ir visa priklauso nuo interpretacijų. Minėtoje erdvėje krikščionis traktuojamas kaip vaikas. Jį galima stebėti, juo džiaugtis, jį tyrinėti, su juo draugauti, tačiau jo, kaip vaiko, negalima įsileisti į rimtų diskusijų erdvę.

„Tačiau krikščionis sako: žinau tiesą. Ji tikrovė, Asmuo, kuris dovanoja gyvenimą“, – kalbėjo prelegentė.

Konferencijoje plačiau aptartas krikščioniškosios tradicijos požiūris į protingumą kaip vieną iš kardinaliųjų, ugdytinų dorybių greta teisingumo, tvirtumo bei susivaldymo dorybių. Pasak prelegentės, svarbu pažinti tiesą mokslinėje, socialinėje, politinėje ar pan. srityse, tačiau nepalyginamai svarbiau pažinti būties Tiesą: juk prie Kristaus mes atėjom būtent ieškodami Tiesos, be kurios žmogaus siela skursta. Tiesos ištobulintu protu, grindžiamu dorybių ugdymu, žmogus gali žengti į savo buvimo aukštumas.

Šiandien tiesą liudyti daug sunkiau nei sovietmečiu

Antrąją konferenciją po pietų, kurią vėl pradėjo šlovintojai (jų buvo net dvi grupės), į Atsinaujinimo dienos dalyvius iškalbingu ir drąsiu žodžiu kreipėsi Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, šios Atsinaujinimo dienos išvakarėse Kaune pristatęs ir savo knygą „Prieš visus vėjus“, o tą valandėlę kalbėjęs apie tiesos liudijimo reikalingumą šiandien.

Vyskupo žodžiais, šiandien liudyti tikėjimą, skelbti tiesą yra daug sunkiau nei sovietmečiu. Labiausiai šiandien reikia ginti tiesą apie šeimą. Išsakyta karčių žodžių ir į valdžią išrinktiesiems, nesiklausantiems didžiosios dalies tautos nuomonės. Netvarkingose žmonių situacijose, pasak vyskupo Kaunecko, Bažnyčiai ypač reikia drąsiai liudyti tiesą, kokia ji yra kalbant apie santuoką, šeimą, įsipareigojimą visam gyvenimui, negimusios gyvybės apsaugą ir kt.

„Turime įsidėmėti Jėzaus mokymą, jį ginti, už jį kovoti“, – sakė vyskupas Jonas Kauneckas.

Tas, kuris liudija tiesą, liudija Kristų

Šio Misijų sekmadienio Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas priminė misijų svarbą ir grožį ir ypač padėkojo Atsinaujinimo dienos rengėjai – katalikų bendruomenei „Gyvieji akmenys“ už visą trijų dešimtmečių bendruomenės misijinę tarnystę.

„O galėjo gyventi ramiai kaip belgas“, – be kita, sakė arkivyskupas Kęstutis, savo homilijoje prisimindamas žinomą posakį ir papasakodamas apie belgų misionierių šventąjį Damijoną iš Molokų, kuris persikėlė į misijas atskirtų nuo visuomenės raupsuotųjų saloje – mirties saloje, kur sugrįžus širdžių džiaugsmui suskambėjo ir... raupsuotojų choras.

„Tai žmogaus nuolankumo ir atsidavimo pavyzdys, Tai misionieriaus liudijimas, kaip žmogus gali save dovanoti. Ir tai gali tik nuolanki širdis. Žmogus, kuris liudija tiesą, liudija Kristų“, – sakė arkivyskupas Misijų sekmadienio homilijoje.

Kita Atsinaujinimo diena – jau 2023 metais, sausio 29 d.

Atsinaujinimo dienos įrašą su liudijimais ir konferencijomis galima žr. čia:

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune