Sausio 13-oji Šiluvoje: Dievas mus pašaukė laisvei
Paskelbta: 2023-01-13 14:14:45

Nuotraukos – KAIT, Leono Nekrašo

Su dėkingumu Apvaizdai ir Tėvynės laisvės gynėjams Sausio 13-oji paminėta Šiluvos piligriminėje šventovėje, į kurią švęsti Marijos mažųjų atlaidų tryliktomis dienomis suvažiuoja piligrimai iš Kauno bei kitų Lietuvos vyskupijų. Pamaldose buvo galimybė dalyvauti ir per nuotolį – interneto bei radijo tiesiogines transliacijas.

„Šiandien prisimename mūsų laisvės kovotojų žygdarbį“, – sakė Lietuvai brangią dieną Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog geriausia mūsų turimos laisvės išraiška – kai dalijamės dovanomis, kurias turime, dėl visų gėrio ir ypač dėl vargstančiųjų.

Sakydamas katechezę arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pasidalijo ir mintimis apie metų sandūroje pas Viešpatį iškeliavusį popiežių Benediktą XVI bei jo pamokas, paliktas Bažnyčiai pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje.

Tikėjimo gylis ir kukli laikysena – šitaip apibūdino ganytojas iškeliavusį Šventąjį Tėvą, pavadinęs jį iškiliausiu Bažnyčios vadovu, teologu, dvasininku. Benediktas XVI, katechezės mintimis, ir savo gyvenimu, ir raštais tapo žinia, kurią apmąstome, galvodami, ką Viešpats mums sako per jo tarnystę ir tikėjimą.

Katechezėje kalbėta apie Benedikto XVI paliktas įkvepiančias pamokas, su kokia aistra galima stengtis pažinti tiesą, apmąstyti tikėjimą, dėl to gebėti perteikti gilesnę įžvalgą ieškančiam žmogui, ieškojimuose remtis tikėjimui neprieštaraujančiais protu ir logika, kas padėtų ir diskutuojant su netikinčiaisiais, nuolat studijuoti Šventąjį Raštą ir gyventi asmeniniame santykyje su Jėzaus Asmeniu. Pasak ganytojo, šis žmogus irgi ieškojo, galbūt patyrė ir tikėjimo naktų, kaip šv. Kryžiaus Jonas, bet visa skrodė troškimas giliai pažinti ir pamilti Dievą (katechezės įrašą žr. žemiau)

Po Rožinio maldos arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vadovavo Eucharistijos liturgijai, ją koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ bei kunigai. Evangeliją skelbė ir patarnavo diakonas DariusChmieliauskas.

Brangiai, gyvybių kaina apgintos laisvės temą savo pasakytoje homilijoje šią dieną palietė ir kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, atkreipdamas dėmesį, kaip Dievas veikė ir vedė laisvės keliu.

„Žmogus tampa visiškai laisvas tuomet, kai gyvena tiesoje ir tarnauja gėriui. Melas pavergia žmogaus dvasią, o nuodėmė uždeda grandines. Dievas pašaukė laisvei. Tad mūsų gyvenimas turi turėti aiškią kryptį – išsivaduoti iš bet kokių nelaisvės pančių“, – sakė kardinolas, pasidalydamas ir mintimis, kas jau 32-ejus metus mums kliudo eiti laisvės keliu, neleidžia jaustis visiškai laisviems ir visiškai laimingiems. Tai ir godumas, nesantarvė, lengvo gyvenimo siekimas, ir daugybė kitų priežasčių. Tačiau svarbiausia – kad pamirštame Dievą.

Liturgijos pabaigoje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas padėkojo visiems jos dalyviams, giedojusiam Šiluvos parapijos chorui ir vadovui Vytautui Šveikauskui. Tarė ačiū Jurbarko dekanato kunigams, kurie tą dieną pasitarnavo piligrimams.

Iškilmingos pamaldos Šiluvoje užbaigtos sugiedant Lietuvos himną, o žuvusieji mūsų broliai ir sesuo Vilniuje tą tragišką Sausio 13-osios naktį buvo prisiminti ir pagerbti Šviesos koplytėlėje.

Marijos dieną Šiluvoje, kaip ir kitomis dienomis, piligrimus užeiti, sušilti, įsigyti knygų ar kitų reikmenų, apžiūrėti Šiluvos istorijos muziejų kviečia kiekvieną svetingai sutinkantis Šiluvos piligrimų centras.


 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune