Žiemos piligrimystė Šiluvos apylinkėse (2022 01 14)
Paskelbta: 2023-01-16 11:22:20

Sausio 14 dieną, šeštadienį, drauge keliavome į žiemos piligrimystę pėsčiomis, 12 km žiediniu maršrutu aplink Šiluvos šventovę. Gausų piligrimų būrį lydėjo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Piligrimystę pradėjome pasigamindami žvakes, kurios grįžus į namus primins apie Kristaus Prisikėlimo šviesą. Keliaudami diskutavome, meldėmės, apmąstėme Kryžiaus kelio stotis. Sėkmingai pasiekę Šiluvos šventovę (ir neišsigandę lietaus), piligrimystę užbaigėme šv. Mišiomis bei vakariene.

Nuoširdžiai dėkojame arkivyskupui Lionginui, visiems drauge keliavusiems bei Šiluvos piligrimų centro kolektyvui už  svetingą ir šiltą priėmimą.

Jono Pauliaus II piligrimų centras

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune