Žiemos piligrimystė Šiluvos apylinkėse (2022 01 14)
Paskelbta: 2023-01-16 11:22:20

Sausio 14 dieną, šeštadienį, drauge keliavome į žiemos piligrimystę pėsčiomis, 12 km žiediniu maršrutu aplink Šiluvos šventovę. Gausų piligrimų būrį lydėjo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Piligrimystę pradėjome pasigamindami žvakes, kurios grįžus į namus primins apie Kristaus Prisikėlimo šviesą. Keliaudami diskutavome, meldėmės, apmąstėme Kryžiaus kelio stotis. Sėkmingai pasiekę Šiluvos šventovę (ir neišsigandę lietaus), piligrimystę užbaigėme šv. Mišiomis bei vakariene.

Nuoširdžiai dėkojame arkivyskupui Lionginui, visiems drauge keliavusiems bei Šiluvos piligrimų centro kolektyvui už  svetingą ir šiltą priėmimą.

Jono Pauliaus II piligrimų centras

 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune