Žiemos piligrimystė Šiluvos apylinkėse (2022 01 14)
Paskelbta: 2023-01-16 11:22:20

Sausio 14 dieną, šeštadienį, drauge keliavome į žiemos piligrimystę pėsčiomis, 12 km žiediniu maršrutu aplink Šiluvos šventovę. Gausų piligrimų būrį lydėjo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Piligrimystę pradėjome pasigamindami žvakes, kurios grįžus į namus primins apie Kristaus Prisikėlimo šviesą. Keliaudami diskutavome, meldėmės, apmąstėme Kryžiaus kelio stotis. Sėkmingai pasiekę Šiluvos šventovę (ir neišsigandę lietaus), piligrimystę užbaigėme šv. Mišiomis bei vakariene.

Nuoširdžiai dėkojame arkivyskupui Lionginui, visiems drauge keliavusiems bei Šiluvos piligrimų centro kolektyvui už  svetingą ir šiltą priėmimą.

Jono Pauliaus II piligrimų centras

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune