Šv. Mišios Viešpaties vakarienei atminti (2023 04 06)
Paskelbta: 2023-04-07 08:26:35

Nuotraukos – fotomenininko Juozo Kamensko

Balandžio 6 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje pradedant Velykų tridienį ir švenčiant Paskutinės vakarienės pamaldas skelbiamas Dievo žodis – Pirmasis laiškas korintiečiams bei Evangelija pagal Joną – pasakojo apie įvykius, kurie vyko Vakarienbutyje, kur nuskambėjo paskutiniai Jėzaus žodžiai, kur buvo padaryti paskutiniai Jo gestai atsisveikinant su savo mokiniais prieš Kryžiaus kančią.

Viešpaties vakarienės Mišių liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį į tuo metu vykusius stulbinančius įvykius – kojų mazgojimą mokiniams, Eucharistijos bei Kunigystės įsteigimą – ir kvietė dėkoti už šias dovanas, kuriomis Jėzus pasidalijo mūsų šiandienos gyvenimui.

Homiliją šiose Mišiose pirmą kartą pasakė paskirtasis vyskupas Saulius Bužauskas. Ganytojas kalbėjo apie Jėzaus nusižeminimą. Jis nusižemino tapdamas mūsų broliu, priimdamas mokinių nesupratimą, kalbėdamas su tais žmonėmis, kurie buvo kitų nevertinami, atstumti. Nusižemina plaudamas mokiniams kojas, nusižemina kančia ant kryžiaus.

„Daug Viešpaties kelyje nuolankumo, mažumo“, – sakė paskirtasis vyskupas S. Bužauskas, kalbėdamas apie tokį Jėzaus pavyzdį visiems, kurie esame Jo gyvenimo dalinininkai. Jėzaus nusižeminimą atpažįstame ir Eucharistijoje, per kurią Jis ateina į sužeistas širdis.

Homilijoje kalbėta apie būtiną didesnę pagarbą Eucharistijai – tai pats Viešpats prisiartina prie mūsų, kad sustiprintų savimi kaip maistu Dievo alkstančias širdis. Komunija priimama ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, kad mokėtume padėtume, patarnauti vieni kitiems kaip Jėzus.

Arkikatedros ceremonijarijus kunigas Artūras Kazlauskas po homilijos pakvietė atlikti vieną gražiausių Didžiojo ketvirtadienio liturgijos gestų – kojų numazgojimą. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Jėzaus pavyzdžiu numazgojo kojas 12-ai asmenų – sielovados bendradarbiams ir sakramentams besirengiantiems jauniems žmonėms. Šis arkivyskupo veiksmas konkrečiai parodė, jog kiekvienas įšventintasis yra tarnas broliams ir seserims.

Mišių rinkliavoje žmonės turėjo galimybę pasilenkti prie kito, prie silpnesniojo, kitokiu būdu – skirdami auką, kad Bažnyčia galėtų pagelbėti tiems, kurie vargsta, patiria materialinį ar kitokį nepriteklių.

Didįjį penktadienį budėjimu prie Jėzaus Kryžiaus Bažnyčia išreiškia ir nutilusiais vargonais – jie dabar bažnyčiose suskambės tik Velyknaktyje, kai vėl bus švenčiamos šv. Mišios. 

Po Kristaus kančios pamaldų balandžio 7 d. arkivyskupijos kurija kviečia apmąstyti Kryžiaus kelią einant procesiją Kauno miesto gatvėmis. Pradžia 20 val. Laisvės alėjos pradžioje, prie Įgulos bažnyčios. Plačiau žr. >>  

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune