Velykinę savaitę – Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės gimimo 114-osios metinės. Susitikimai ir knygos pristatymai Vilniuje, Šiluvoje, Kaune
Paskelbta: 2023-04-11 13:39:08

„Visos dangaus Dvasios, padėkit mums giedoti Jėzaus Prisikėlimo garbę. Garbė, šlovė ir padėka Mirties Nugalėtojui, Meilės Davėjui“, – užrašė Adelė Dirsytė kažkurių Velykų, praleistų Sibiro lageriuose, maldą savo garsiojoje, penkiuose žemynuose žinomoje, maldaknygėje „Marija, gelbėki mus“.

Šią Velykinę savaitę balandžio 15 dieną minime Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės gimimo dieną – 114-ąsias gimimo metines. Šiai progai skiriami susitikimai Vilniuje, Šiluvoje, Kaune. Susitikimuose bus pristatoma knyga „Adelė Dirsytė. Slapta vaikų draugė“. Knygą šiemet išleido VšĮ „Artumos“ leidykla, autorės sesuo Danguolė Gervytė ir Jūratė Tamošiūnaitė–Karašauskienė. Tai knyga visai šeimai ir vaikams, budinanti istorinę atmintį ir mūsų tautos tikruosius herojus, jų kelią kūrybiškai bei šiuolaikiškai perduodanti jau XXI amžiaus kartai.

„Šios istorijos vedami, paieškokime rimtų atsakymų, iš kur ateina ta jėga išlikti žmogumi, besidalijančiu tuo, kas svarbiausia – viltimi, tikėjimu. Net ir tada, kai neįtikėtinai sunku ir, atrodo, visai nebepakeliama, spaudžiant kišenėje menką duonos kriaukšlę ar po alkanos nakties rikiuojantis rytiniam kalinių patikrinimui“, – rašo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pratarmėje, atkreipdamas dėmesį, jog knygelė pasirodė pačiu laiku, kai tikime savo brolių ir seserų pergale Ukrainoje, nes žmogaus dvasia yra nenugalima, nes žmogui ir tautoms skirta būti laisviems.

Balandžio 12 d. 14 val. knygos pristatymas Vilniuje, LR Seimo skaitykloje tema „Pamoka apie Vilniuje gyvenusią mokytoją Adelę Dirsytę“. Transliacija YouTube kanalu „Atviras Seimas“. Plačiau >> 

Balandžio 13 d. 14 val. knygos pristatymas Šiluvoje, Šiluvos piligrimų centre. Plačiau >> 

Balandžio 15 d. 15 val. knygos pristatymas ir kūrybinės dirbtuvės vaikams Kaune, arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5). Plačiau >> 

„Adelė nėra mums tolima, mes turime jos nuotraukas, laiškus. Prieš kelis metus man dar teko susitikti ir kartu su ja kalėjusiomis gimnazistėmis. Jos visos teigė, kad Adelė buvo paprasta ir kartu ypatinga moteris“, – sako knygos „Adelė Dirsytė. Slapta vaikų draugė“ autorės. Pokalbį su jomis, pavadintą „Didvyriai Lietuvoje: Adelės Dirsytės istorija“ parengė Šiluvos piligrimų centras, kviečiame skaityti siluva.lt >> 

Balandžio 19 d. Kaune vyks moksleivių orientacinis žygis Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės keliais. Organizuoja Pašaukimų sielovados komanda.

----------------------
Adelė DIRSYTĖ gimė 1909 m. Promislavo vienkiemyje (Šėtos vlsč.). Tėvų sodybos prie Aukštųjų Kaplių tarp Šėtos ir Kėdainių vietą ženklina 2019 m. pastatytas koplytstulpis. Baigė Šėtos progimnaziją bei Kėdainių gimnaziją.

(Koplytsulpio pašventinimas tėviškėje) 

Studijavo Kaune, Lietuvos universitete, dirbo Lietuvių katalikių moterų draugijoje, dalyvavo ateitininkų veikloje, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Prasidėjusios sovietų okupacijos metais persikėlė į Vilnių, dirbo mokytoja gimnazijoje, amatų mokykloje. Karo metais organizavo pagalbą vargstantiesiems.

(Adelė Dirsytė pirmoje eilėje, trečia iš kairės)

Kankinės už tikėjimą ir savo vertybes kelią ji pradėjo 1946 m. kovo 6 d., kai, apkaltinta antisovietine veikla buvo suimta (kartu su 10 žmonių grupe), 8 mėnesius žiauriai tardyta KGB saugumo rūsiuose. 1946 m. lapkričio 2 d. nuteista dešimčiai metų kalėti. 1955 m. mirė Chabarovsko krašte, kai buvo likę vos pora mėnesių iki tremties pabaigos. Mirė fiziškai ir dvasiškai nukankinta ligoninėje, po paskutinių tremties metų, griežčiausio režimo lageriuose, kur buvo ne tik alinama sunkiu darbu, bet ir tardymais. Nėra žinoma jos palaidojimo vieta, ji taip ir nesugrįžo į Lietuvą.

Didžiojo jubiliejaus metais (2000-aisiais) Šventųjų skelbimo kongregacija leido Kauno arkivyskupijai pradėti Adelės Dirsytės beatifikacijos procesą. Būdama sovietinio režimo auka, Adelė Dirsytė per įkalinimo ir tremties metus išsaugojo savo katalikiškąjį tikėjimą ir vertybes, be to, puoselėjo jį su likimo sesėmis tremtyje, stiprindama ir palaikydama jų dvasią. Tremtyje yra parašiusi ir surinkusi tremtinių maldas į pasaulyje žinomą maldaknygę „Marija, gelbėki mus“.

1999 metais Adelė Dirsytė buvo apdovanota Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (po mirties).

2000-aisiais buvo įrašyta XX a. Bažnyčios martirologą (kankinių sąrašą), kurį šv. Jonas Paulius II iškilmingai paskelbė 2000 m. gegužės 7 d. Romos koliziejuje.

2019 m. lankydamasis Vatikane Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda popiežiui Pranciškui įteikė dovanų tremtinės Adelės Dirsytės maldaknygę „Marija, gelbėki mus“.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune