Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: Dievas žino mūsų skausmus ir džiaugsmus (2023 04 27)
Paskelbta: 2023-05-02 08:14:52

 

Balandžio 27 d. jaukiai vakarėjant kauniečiai buvo kviečiami stabtelėti maldai ir susitikimui su Kūrėju Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį šlovinimo malda sukviečia visus bendrystei ir padėkai.

Misijų bendruomenės „Gyvybės medis“ narys Edvinas maldoje sakė, kad „mes esame Tavo Dvasioje, matyk kiekvieną širdį ir net jei jos durys bus užvertos, Tau juk ne kliūtis prieiti, nešant tą duoną, kuri maitina, pripildo meilės, atgaivina ir išlaisvina“.

Maldoje kunigas Rastislavas Dluhy CSsR kalbėjo: „Kaip įvaizdyje apie avis, kurios buvo ištroškusios ir ėjo prie šaltinio, taip ir šis maldos laikas tai laikas – būti prie šaltinio, artintis prie jo ir nebijoti pasakyti Jėzui, kad trokštame. Dievas mus pažįsta, Jis ištyręs mus ir mūsų širdis. Jam žinomas kiekvienas mūsų žingsnis ir mūsų mintys, kiekvienas mūsų skausmas ir džiaugsmas yra pažintas“.

Dievui buvo patikėtos  visos šeimos, bendruomenės, mūsų darbai ir visa, kas mus supa, suvokiant, kad visa tai priklauso ne mums, o Dievui. Vakaro metu maldoje prisiminti ir Kauno arkivyskupijos vyskupai, ypač ką tik įšventintas vyskupas Saulius Bužauskas, kad jo tarnystė būtų vaisinga ir sklidina malonių.

Šie maldos vakarai „Jei tiki, kad Dievas gali, ateik“ už miestą ir arkivyskupiją, į kuriuos kviečia Misijų bendruomenė“ „Gyvybės medis“, Kauno arkivyskupija, tėvai redemptoristai ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, jau beveik dešimt metų vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį Kauno senamiesčio bažnyčiose.

Kviečiame jungtis į bendrą maldą – gegužės 25 d. 18.30 val. Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Dievas gali ir laukia kiekvieno atviros širdies.

Misijų bendruomenės „Gyvybės medis“ informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune