Piligriminio kelio bendrystė suartino mokytojus ir katechetus (2023 06 10)
Paskelbta: 2023-06-13 15:28:28

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro

Birželio 10 dieną, šeštadienį, gausus būrys katechetų ir tikybos mokytojų (net 38 piligrimai!) drauge su ganytoju arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu leidosi į Gyvąją piligrimystę –16 km piligriminį kelią nuo Lyduvėnų iki Šiluvos. Drauge kalbėjomės, meldėmės, apmąstėme Kryžiaus kelio stotis. Šis kelias padėjo išgyventi gražią bendrystę tarpusavyje, taip pat su Dievu.

Esame labai dėkingi už svetingumą vietinei bendruomenei „Moterų trobelė“ bei Mockų šeimynai, arkivyskupui Kęstučiui už palydėjimą, arkivyskupijos Katechetikos centro vadovei seseriai Benediktai Cylikaitei už organizavimą ir draugystę, savanoriams už tarnystę bei ypač kiekvienam drauge keliavusiam piligrimui už atviras širdis.

 

Jono Pauliaus II piligrimų centro informacija

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune