Su Carito bendradarbiais Kauno arkikatedroje paminėtas šv. Pranciškus Asyžietis ir jo tarnavimo pavyzdys (2023 10 04)
Paskelbta: 2023-10-05 18:21:22

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Carito

Spalį atnaujinami trečiadienių maldos vakarai Kauno arkikatedroje bazilikoje, į kuriuos arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu susirenka pagrindinių jo pagalbininkų – kurijos sielovados centrų – Jaunimo, Šeimos, Katechetikos, Carito – darbuotojai, pasikviesdami ir savo talkininkų parapijose ar kt. Šiuose vakaruose Dievo pagalbai pavedama  atliekama misija šeimų palydėjimo, jaunimo ir jo tikėjimo ugdymo, artimo meilės darbų srityse.

Pirmąjį mėnesio trečiadienį, spalio 4-ąją, kai šventėme Asyžiaus neturtėlį šventąjį Pranciškų Asyžietį, į maldą arkikatedroje susirinko Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbiai bei Šv. Jono Pauliaus II parapijos Carito savanorės.

Šį mėnesį maldos vakaras prasidėjo arkikatedros klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus vadovaujama Rožinio malda prie išstatyto bei pagarbinto Švenčiausiojo Sakramento.

Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas. Homilijoje ganytojas atkreipė dėmesį, jog atsakymas į klausimą, kam tarnauti – Viešpačiui ar Jo tarnui? – bei apsisprendimas už Kristų pakeitė šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą. Kristus jį paragino eiti ir atstatyti Jo Bažnyčią. Paprastas žmogus, atsisakęs brangaus palikimo, apsirengęs kuklų abitą, pradėjo tarnauti vargstantiems žmonėms, gyventi atgailautojo gyvenimą, Evangelijos dvasia atsisakydamas turtų, garbės. Jis tapo Kristaus „mažesniuoju broliu“.

Homilijos mintimi, iš meilės Kristui šv. Pranciškaus Asyžiečio kelias tapo tarnavimo pavyzdžiu. Taikos ir gėrio – toks jo pasisveikinimo palinkėjimas liko aktualus ir šiandien. Šv.  Pranciškus moko ir šiandien labai reikalingo saikingo vartojimo, atvirumo Dievui ir kitam.

Visuotinėje maldoje melstasi už kaip tik tądien Vatikane prasidėjusį Vyskupų sinodą, be to, vyskupo Sauliaus kvietimu, – ir už mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordiną.

Kitos savaitės trečiadienį, spalio 11-ąją, į maldą Kauno arkikatedroje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kviečia jaunimą, jaunimo lyderius. Nuo 17.15 kalbamas Rožinis, o 18 val. šv. Mišios. Maldos vakarą organizuoja Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune