Jaunimo malda arkikatedroje ir pokalbis iš ciklo „Gilyn“: apie tinkamą santykį su kitu (2023 10 11)
Paskelbta: 2023-10-12 10:34:43

Nuotraukos – Roko Snarskio

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras dalijasi apie spalio 11 d. organizuotą trečiadienio susitikimą jaunimui: maldą ir teminį pokalbį iš ciklo „Gilyn“. Kauno arkikatedroje jaunimas šventė Eucharistiją su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, prelatu Vytautu Steponu Vaičiūnu OFS, jaunimo kapelionu kunigu Eligijumi Žakiu, seminarijos rektoriumi kunigu Liutauru Vilėniškiu. Pasibaigus šv. Mišioms Jono Pauliaus II piligrimų centre jaunimas pakviestas į pokalbio laiką su sutuoktiniais Ieva ir Ignu Šiugždiniais.

---

Homilijos įžangoje arkivyskupas „atkodavo“ kasdienės mūsų maldos ištarą „Teateinie Tavo karalystė“:

„Dievo karalystė reiškia Jo būdą tvarkyti dalykus. Jėzaus mokymas ir Jo gyvenimo būdas leidžia mums įsivaizduoti, kaip ta karalystė atrodo. Pirmiausia – pagarba kitam žmogui.“

It susitarę su arkivyskupu pokalbį apie pagarbą žmogui po šv. Mišių  susitikime su jaunimu „Gilyn“ pratęsė  Ieva ir Ignas Šiugždiniai. Jie tvirtai suėmė už rankų visą auditoriją ir atvirai dalijosi jų ypač mylimos Kūno teologijos žiniomis:

„Esame sukurti kaip kūnas ir siela, tik dažnai neturime instrukcijos, kaip elgtis su kūnu. Pabandykime atsiremti į vieną Karolio Wojtyłos (šv. Jono Pauliaus II) citatą: „Asmuo yra toks gėris, kad deramas ir pilnavertis santykis su juo yra tik meilė.“ Taigi, žmogus pašauktas tik meilei ir tinkamas elgesys su kitu yra tik meilė. Dievas tam mus sukūrė. Todėl tos instrukcijos pavadinimas yra „mylėti“. O priešingybė tam – žmogaus vartojimas.“

Taip ir neriame „Gilyn“ – laukdami kito pasimatymo gruodžio 6 d.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

Nuotr. Roko Snarskio

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune