Malda arkikatedroje už ramybę šeimose ir ypač už tas, kurios šiandien kenčia nuo karų (2023 10 18)
Paskelbta: 2023-10-19 20:53:02

Nuotraukos – Jūratės Lenkuvienės

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras spalio 18-ąją organizavo maldos vakarą su šeimomis ir meldžiantis už jas. Taip atsiliepta į arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pakvietimą trečiadienių vakarais rinktis Kauno arkikatedroje į maldą už pagrindinius svarbiausių sielovados sričių koordinatorius bei žmones, kuriuos jie sutinka ir palydi savo veiklomis.

Maldai prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento kartu su Šeimos centro bendradarbiais vadovavo kapelionas kunigas Artūras Kazlauskas.

Šeimos centrą, dalyvaujančias šeimas, savanorius bei visus arkikatedros lankytojus pasveikino Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog tądien minėtas šv. Lukas – evangelistas, gydytojų, menininkų globėjas – teikia progą pamąstyti, jog ir vieni kitiems galime būti gydytojai savo meile, gailestingumu.

„Ramybė šiems namams“ – ganytojas ypač atkreipė dėmesį į šį paskelbtosios Evangelijos pagal Luką palinkėjimą. Šios ramybės reikia pasauliui, kai girdime apie karus. Jos reikia Šventajai Žemei, Ukrainai ir tiems, kurie kelia ginklus ir puola skriausti kitų.

„Ramybės reikia ir mūsų šeimoms“, – sakė vyskupas S. Bužauskas, atkreipdamas dėmesį į atlikto vieno tyrimo duomenis, jog vaikai jaučiasi laimingiausi ir saugiausi tuomet, kai tėvas ir mama šeimoje puoselėja ramybę, sako vienas kitam švelnius žodžius, parodo jautrumą, meilę ir gailestingumą. Svarbu, kad ramybės šeima semtųsi iš tikėjimo, mokytųsi parodyti vienas kitam jautrumą, neskubėti smerkti, teisti kito. Svarbiausia pažinti mylintį Dievą. Jis pats moko, kaip iš Jo semtis jėgų mylėti savo artimuosius.

Vakaro maldoje giedojo Indrė Pamarnackaitė. Aktyviai liturgijoje dalyvavę šeimų sielovados bendradarbiai kvietė melstis atsiliepiant į jų parengtus visuotinius maldavimus – už sužadėtinius, už šeimas ir ypač už tas, kurios šiandien blaškomos ir labiausiai nukenčia nuo pasaulyje įsisiautėjančių karų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune