Malda arkikatedroje – kad Viešpats padėtų neatšalti šeimų meilei (2023 11 08)
Paskelbta: 2023-11-09 11:20:50

Nuotraukos – arkivyskupijos Šeimos centro

Lapkričio 8-ąją į trečiadienio maldos vakarą arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu Kauno arkikatedroje rinkosi šeimos bei šeimų sielovadai tarnaujantys Kauno arkivyskupijos Šeimos centro, parapijų šeimų grupių bendradarbiai, savanoriai.

Maldos vakaras, kaip įprasta trečiadieniais, prasidėjo Švenčiausiojo Sakramento adoracijos valandėle. Šv. Mišioms vadovavo vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas, koncelebravo kunigai Liutauras Vilėniškis bei Robertas Grigas. Giedojo Ramūnas Baranauskas.

Evangelijos pagal Luką, tądien skelbusios Jėzaus mokymą apie visko atsižadėjimą dėl Dievo meilės (Lk 14, 25–33), kontekste sakydamas homiliją, vyskupas S. Bužauskas atkreipė dėmesį, kaip svarbu, kad meilė neatšaltų šeimose. Kai tėvai nemyli vienas kito bei savo vaikų, tuomet ir geriausiai šildomuose namuose būna šalta. Ganytojas, kuriam tenka padėti ir jau susikūrusioms šeimoms, ir laiminti Santuokas, su skausmu kalbėjo, jog kartais tenka matyti už rankų susikibusius Santuokos palaiminimą priimančius jaunus žmones, o jų tėvus – sėdinčius skirtingose bažnyčios pusėse, net ir šią valandą negalinčius pabūti šalia.

„Atšąlama, pavargstama mylėti, kai Dievas šeimoje nėra pats svarbiausias“, – kalbėjo vyskupas Saulius. Jo manymu, jei abu žmonės tikrai sąžiningai ėjo tikėjimo keliu, tada išsiskirti tampa praktiškai neįmanoma. Jei šeimos gyvenime nėra apgaulės, atšalimo nuo Viešpaties, tada per Jį galima ir susitaikyti, ir atleisti, prisiminti Santuokos sakramento įsipareigojimus bei malonę. Ir tai dažnai sulaiko žmones nuo skyrybų, paskatina atleidimą ir susitaikymą. Tik Viešpats yra tobula meilė, tik su Juo galima nešti atleidimo kryžių.

„Apsispręsti sekti Viešpačiu, pasiryžti Juo pasitikėti, o ne savo jėgomis – tai reiškia turėti rimtą pagrindą šeimoje. Tai reiškia apskaičiuoti savo jėgas, remtis Dievu, Jo kareivija, kuri padės įveikti visas negandas, sunkumus bei nuodėmes“, – sakė vyskupas S. Bužauskas. Dėl to, pasak ganytojo, svarbu ugdyti jaunimą, kad jis suprastų, jog Dievas yra visų dovanų davėjas.

Šv. Mišiose sutuoktiniai, patarnavę Dievo žodžio skaitymu, taip pat paskelbė visuotinius maldavimus, kurie, be popiežiaus ir arkivyskupijos intencijų šį mėnesį, apėmė prašymus, kad šeimose būtų branginama ir liudijama tarpusavio meilė.

Melstasi taip pat už šiuo metu kūdikių besilaukiančias šeimas, užtariant ir tuos, kurie neteko savo vaikų dėl aborto ar persileidimo, kurie kūdikių susilaukė per anksti, kurie galbūt tapo seksualinės prievartos aukomis. Lapkričio šeimų maldavimai apėmė ir brangius mirusiuosius bei visus, kurie buvo nukankinti, žuvo karuose ar taikos sąlygomis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune