Carito susitikimas Benamystę patiriančiųjų dienos centre ir bendra malda arkikatedroje (2023 11 15)
Paskelbta: 2023-11-16 16:07:14

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Carito

Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą artėjant 7-ajai Pasaulinei vargstančiųjų dienai, lapkričio 15 d., trečiadienį, susitikome Carito benamystę patiriančiųjų dienos centre „Ateik“. Drauge su dienos centro komanda, savanoriais dainavome, žaidėme viktoriną, ragavome naminių sausainių, bendravome. Aktyviausiems dienos centro lankytojams jo vadovė Rosita Mikėnienė įteikė už savanorišką pagalbą palaikant švarą ir tvarką dienos centre, pasitarnaujant vieni kitiems.

Kauno arkivyskupijos Carito direktorius diakonas Arūnas pasidalijo mintimis iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Vargstančiųjų dienai,  kaip svarbu vieniems kitus matyti, „nenusukti savo veido“, kai sutinkame vargą patiriantį žmogų.

Diakonas pašventino Carito žvakeles, kurias dienos centro lankytojai gruodžio akcijoje „Gerumas mus vienija“ platins prekybos centruose. Bendrame susitikime dalyvavo katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ nariai, su kuriais kartu meldėmės, giedojome, klausėmės liudijimo. Dienos centro lankytojai rašė savo maldavimus ant lapelių, kuriuos atnešėmė prie altoriaus Kauno arkikatedroje, kur arkivyskupo kvietimu susirinkome švęsti vakaro šv. Mišių.

Aušros Vartų Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos iškilmės išvakarėse šv. Mišias už vargstančius ir karitatyvinės misijos bendradarbius, savanorius bei geradarius arkikatedroje aukojo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Drauge meldėsi Lietuvos ir Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbiai, Benamystę patiriančiųjų dienos centro komanda, savanoriai, lankytojai.

Diakonas Arūnas Kučikas homilijoje dalijosi, jog kreipdamiesi į Mariją kaip į Gailestingumo Motiną iš tikrųjų kreipiamės į ją kaip į Jėzaus Kristaus Motiną. Evangelijoje (plg. Jn 19) skaitome, kad net ir ant kryžiaus prikaltas šis Dieviškasis Gailestingumas paskutinėmis savo žmogiškojo gyvenimo minutėmis rūpinasi savo motina ir mokiniu. Ir ne tik mylimuoju mokiniu, bet ir mumis, kad neliktume vieni, be paguodos, vilties ir sustiprinimo.

„Jėzaus kryžiaus akivaizdoje klauskime savęs: ką reiškia stovėti šalia kito žmogaus kryžiaus? Ilgai negalvoję galėtume atsakyti – tai reiškia būti šalia kenčiančio, vargstančio žmogaus. Būti šalia tokio žmogaus nėra lengva, tačiau tokį kelią mums rodo Jėzus, tokį kelią mums rodo Jo motina Marija“, – kalbėjo diakonas Arūnas. Jo mintimi, būtent šia kryptimi žvelgdamas popiežius Pranciškus inicijavo Pasaulinę vargstančiųjų dieną ir tuo nori atkreipti tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių dėmesį į silpniausius visuomenių ir bendruomenių narius.

„Iš Jėzaus mokymo ir ilgametės Bažnyčios tradicijos kylanti popiežiaus Žinia skirta jautrinti mūsų širdims, kad mes asmeniškai ir mūsų bendruomenės būtų atviresnės vargstančių ir visuomenės pakraščiuose atsidūrusių žmonių poreikiams. Kad mes ne tik pasitenkintume skubotu išmaldos davimu, bet ir siektume atkurti teisingus tarpasmeninius santykius, kuriuos sužalojo skurdas ar iškritimas iš visuomenės gyvenimo. Šiandienos Evangelijos žodžiais tariant – kad mes turėtume ištvermės stovėti šalia kito žmogaus kryžiaus“, – sakė homilijoje Carito organizacijos direktorius diakonas Arūnas Kučikas.

Carito bendradarbių parengtais maldavimais Visuotinėje maldoje prašyta, kad Jėzus atvertų visų – ganytojų, visuomenės ir valstybės vadovų, parapijų bendruomenių, tiesiogiai dirbančiųjų mažinant vargą – širdis vargstantiesiems, o kiekvienas pagalbos reikalingas žmogus – tiek mūsų bendrapilietis, tiek ir atkeliavęs iš svečios šalies – patirtų Jo teikiamą viltį ir meilę.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune