Arkivyskupijos tikybos mokytojų rekolekcijos – Dievo malonės laikas (2023 11 24–26)
Paskelbta: 2023-12-01 07:50:08

Lapkričio 24–26 d. Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje vyko Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų Advento rekolekcijos tema „Dievui viskas įmanoma“. Rekolekcijas vedė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas.

Vyskupas su rekolekcijų dalyviais dalijosi mintimis ir patirtimi, kaip besąlygiškai pasitikėti Dievu, Jo vedimu. Tai buvo maldos, Dievo artumo ir Jo malonės patyrimo laikas.

Dėkojame visiems savanoriams ir geradariams, padėjusiems tarnyste ir malda.

Sesuo Benedikta Aistė Cylikaitė SF,

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovė

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune