Šventosios Dvasios savaitgalis Raseinių sutvirtinamiesiems (2023 12 15–17)
Paskelbta: 2023-12-19 17:35:22

Gruodžio 15–17 d. Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos sutvirtinamieji buvo pakviesti nerti į „Alfa“ savaitgalį. Laiką, kuriame aiškinosi: kas yra Šventoji Dvasia? Kartu svarstė: kaip Ji veikia? Bei kėlė klausimą: kaip neabejoti savo tikėjimu?

Savaitgalis buvo pilnas pašnekesių, kuriuose ir juokai, ir rimti svarstymi, ir dvejonės ir įdėmūs klausimai. Žaidimai ir šokiai, meninės pratybos ir tykūs pasivaikščiojimai senamiestyje. Šeštadienio vakarą bendrystės laikas skleidėsi maldoje – Švč. Sakramento adoracijoje, išpažintyse, užtarimo maldoje ir meilės laiškuose Dievui.

Dėkingumo apkabinimai visam būriui jaunuolių, kurie leidosi į šį nuotykį. Linkėjimai ir jų tėvams bei globėjams.

Milžiniškas „ačiū“ jungtinėms Raseinių ir Kauno savanorių pajėgoms.
Tikras palaiminimas – savaitgalyje tarnavę giedotojai, kunigai, užtarėjai ir lektoriai.
Dėkojame šlovintojams, kurie puošė liturgiją bei maldos vakarą giesme: Beatričei Jančiūtei, Austėjai Brazauskaitei, Marijai Simutytei ir Simui Koroliui.

Dėkojame kunigams, klausiusiems išpažinčių: t. Aldonui Gudaičiui SJ, kun. Nerijui Pipirui ir kun. Eligijui Žakiui.
Ačiū „Gailestingumo versmės“ bendruomenei už tarnystę užtarimo maldoje.

Savaitgalio globėjai – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras bei Kauno kunigų seminarija.


Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro ir Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune