Baigiantis Adventui, kai artėja Kalėdos
Paskelbta: 2023-12-21 15:44:16

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos

Adventas šiais metais itin trumpas: gruodžio 24 d. sekmadienio rytą – dar IV Advento sekmadienio Mišios, o vakare jau švęsime Kūčias – Kalėdų vigiliją. Kauno arkivyskupijos bendruomenė, jos žmonės šventų Kalėdų laukė rengdama širdis ir maldoje, ir piligrimystėje, ir įvairiuose susitikimuose.

Savo žodžiu Adventui su bendruomene ir visais žmonėmis pasidalijęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atkreipė dėmesį į šį pilnatvės ir prasmės ilgesio laiką ir kokiu būdu – per dovanotą kitam laiką bei žmogišką artumą – galime patirti tos pilnatvės išsipildymą, užmegzti ryšį su šią pilnatvę dovanojančiu Kūrėju. Nes, ganytojo žodžiais, „mums reikia to, kas būtų giliau ir nekintama, to, kas pranoktų mus ištinkančias vienadienes žinias ir įvykius. Mums reikia ramybės pagrindo ne iš šio pasaulio“.

Nuo seno Bažnyčia turi tradiciją kviesti į prieššventinio (kalėdinio, velykinio) laiko susikaupimą. Tai vadinamosios rekolekcijos, kurios prieškalėdiniu laiku vyko daugumoje didesnių arkivyskupijos bei Kauno miesto parapijų. Kai kur buvo kviečiami svečiai kunigai, kad jie padėtų žmonėms susitaikyti su Dievu per išpažintį, atgaivintų dvasią naujomis mintimis.

Tokios (tęstinės) rekolekcijos Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu vyko ir arkikatedroje bazilikoje. Čia apsilankiusiems bei transliacijų žiūrovams buvo pasiūlytos vyskupo Sauliaus Bužausko trečiadieniais vedamos adventinės konferencijos pakviečiant apmąstyti tris Šventajame Rašte, švenčiamoje liturgijoje girdimus žodžius: Maranata, Osana ir Amen. Šie trys žodžiai labai brangūs, nes jais jau pirmieji krikščionys, o vėliau daugybė kartų per visus amžius šaukėsi Dievo, Jį šlovino, išreiškė vidinį džiaugsmą ir nusiteikimą būti Dievo, šviesos vaikais. Paskutinio rekolekcijų vakaro Mišių homilijoje arkivyskupas K. Kėvalas atkreipė dėmesį į šeimas, kurios žvelgdamos į Šventąją Šeimą gali mokytis ištikimybės, meilės, dalijimosi – tų dalykų, kurių mokomės visą gyvenimą.

Laiko ir progos adventiškai stabtelėti šiame skubos laike žmonės ieškojo ir piligrimystėje – net du piligriminiai žygiai buvo surengti keliauti pėsčiomis iš Tytuvėnų į Šiluvą. Ieškoję susikaupimo, patyrė ir daug džiaugsmo kartu su kitais keliaudami ir pasiekdami didžiąją piligriminę šventovę Šiluvoje, kuri šiemet tapo tikru kalėdiniu miesteliu, išpuoštu įvairių organizacijų sutelktinėmis pastangomis.

Visai ties šventų Kalėdų slenksčiu Kauno arkivyskupijos dvasininkai – vyskupai, kunigai, diakonai – visi kartu susirinkdami kurijoje aptarė iškiliausio šių metų Visuotinės Bažnyčios įvykio – spalį vykusio Vyskupų sinodo – įžvalgas, išklausydami jo tiesioginio dalyvio vyskupo Algirdo Jurevičiaus; ir jau sveikino vieni kitus laužydami kalėdaičius. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šia proga padėkojo kunigams, ištikimai tarnaujantiems kad ir atokiausiose parapijose gyvenantiems žmonėms. Artėjančių švenčių sveikinimu arkivyskupas taip pat pasidalijo su kitais savo artimiausiais bendradarbiais – pasauliečiais – jiems surengtoje agapėje. Gruodžio 23 d. 10 val. prie Kūčių stalo mūsų ganytojai tradiciškai susės kartu su vargstančiais Kauno miesto gyventojais Carito „Sriubos“ valgykloje (Partizanų g. 5). Šią ir kitas Carito tarnystes galime paremti savo auka, pvz., įsigydami akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelę. 

Kauno arkivyskupija dar prieš Kalėdas siūlo registruotis ir priimti iššūkį – perskaityti visą Šventąjį Raštą per 2024 metus kasdien gaunant pasaulinio garso Biblijos specialistų medžiagą el. laišku. 2021 m. pradėtas įgyvendinti projektas jau sulaukė kelių tūkstančių žmonių įsitraukimo ir padėkų už galimybę šiuolaikišku būdu geriau pažinti Šventąjį Raštą ir pamilti kasdien naują ir kiekvieną kitaip prakalbinantį Dievo žodį.

Šv. Kalėdas pradėsime švęsti Kristaus Gimimo vigilijos pamaldose, į kurias renkamės po Kūčių vakarienės. Kalėdinių pamaldų laiką – gruodžio 24, 25 ir 26 d. – Kauno arkikatedroje bazilikoje bei kitose miesto bažnyčiose kviečiame žr. čia >>.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune