Kaune paminėtas Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės 80-metis (2024 01 03–04)
Paskelbta: 2024-01-05 11:20:16

Nuotrauka – Juozo Kamensko

Sausio 3–4 d. Kaune paminėta Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties 80-mečio sukaktis.

Sausio 3 d., trečiadienio, vakarą į Kauno arkikatedrą baziliką arkivyskupo kvietimu maldai rinkosi jaunimas, tarp jų ir iš Kauno II dekanato.

Švč. Sakramento adoracijos metu jai vadovavęs Kauno arkikatedros bazilikos parapijos vikaras kun. dr. Nerijus Pipiras skaitė ištraukas iš Elenos Spirgevičiūtės dienoraščio. Adoracijos ir šv. Mišių metu Viešpatį giesme šlovino Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios jaunimo grupė.

Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas, koncelebravo Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius, vicepostulatorius kunigas dr. Nerijus Pipiras, prelatas profesorius Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Liutauras Vilėniškis, kunigas Peteris Hertelis CSSR.

Sakydamas homiliją, vyskupas Saulius akcentavo kiekvieno žmogaus unikalumą, išskirtinumą, tvirtumą. Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę vyskupas šiandienos jaunimui pateikė kaip pavyzdį kilniai priimti lemtį ir bijoti ne išbandymų, tačiau nuodėmės, sielos sutepties.

Baigiantis šv. Mišioms beatifikacijos bylos postulatorius kunigas A. Končius ragino tikinčiuosius melstis prašant Dievo tarnaitės užtarimo, o apie gautąsias malones informuoti beatifikacijos bylos tribunolą, taip pat pakvietė aplankyti E. Spirgevičiūtės kapą Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje. Pasibaigus šv. Mišioms Kauno arkivyskupijos Piligrimų centre jaunimas dalyvavo pokalbyje apie savivertę iš ciklo „Gilyn“ su Edvinu Daukniu.

 

Sausio 4 d. Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, kurios šventoriuje palaidoti Dievo tarnaitės palaikai, šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas, koncelebravo beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius ir vicepostulatoriai kunigas dr. Nerijus Pipiras bei kunigas Robertas Urbonavičius, taip pat kunigas Skaidrius Kandratavičius, patarnavo diakonas doc. dr. Benas Ulevičius. Šv. Mišiose dalyvavo Elenos giminaičiai, skautų atstovai.

Homilijoje diakonas Benas kalbėjo apie visa keičiantį Viešpaties žvilgsnį. Pasak jo, Elena, kaip asmenybė, taip pat keitėsi, brendo. Būtent Jėzaus perkeičiantis žvilgsnis ir Elenos žvilgsnis į Jį leido jai subręsti aukai, pasirinkimui geriau mirti, negu nusidėti.

Po šv. Mišių Šv. Antano Paduviečio parapijos namuose bendrauta prie arbatos puodelio, minėjime dalyvavę skautai surengė žaismingą viktoriną apie Dievo tarnaitės, taip pat buvusius skautės, Elenos gyvenimą.

Šiemet minime Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties 80-metį ir gruodžio mėnesį minėsime gimimo 100-metį (gimė 1924 m. gruodžio 22 d.).

Kunigas dr. Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune