Tikybos mokytojų bei katechetų metodinė diena (2024 01 04)
Paskelbta: 2024-01-05 18:03:05

Sausio 4 dieną Šv. Jono Krikštytojo sielovados centro salėje vyko Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų metodinė diena tema „Liturgija. Atgailos sakramento šventimo liturgijos pristatymas ir praktiniai patarimai, kaip organizuoti Susitaikymo pamaldas“.

Susitikimo pradžioje Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro komanda metodinės dienos dalyviams pristatė Jaunimo sielovados forumo, kuris kovo 1–2 d. vyks Alytuje, programą.

Mintimis apie nuodėmės sampratą, Atgailos sakramento šventimo ypatumus dalijosi kunigas Artūras Kazlauskas.

Popietinėje dienos dalyje mokytojai ir katechetai, kun. A. Kazlausko lydimi, galėjo naujai atrasti Kauno arkikatedros bazilikos dvasinius, architektūrinius lobius, susipažinti, kaip ekskursija katedroje gali tapti katecheze.

Bendrystės, dvasinės atgaivos, dalijimosi patirtimi diena baigėsi Eucharistijos šventimu kuriai vadovavo kun. A. Kazlauskas.

Renginį organizavo Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune