Kauno I dekanato kunigų konferencijoje domėtasi komunikavimo priemonių svarba pastoracijoje (2024 01 10)
Paskelbta: 2024-01-10 16:14:45

Sausio 10 d. VšĮ „Marijos radijo“ patalpose vyko pirmoji šiais metais Kauno I dekanato kunigų konferencija, kurioje kalbėta apie visuomenės komunikavimo priemonių svarbą pastoracinėje Bažnyčios misijoje.

Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas monsinjoras teol. lic. Vytautas Grigaravičius.

„Marijos radijo“ prezidentė Egidija Vaicekauskienė pristatė šio radijo istoriją, kuri prasidėjo nuo verslininko Emanuelio Ferrario kelionės į Medžiugorę, vėliau sekusio tėvo Livijo Fanzagos, kuris tuo metu buvo įkūręs radiją savo parapijoje, sutikimo. „Marijos radijas“ labai greitai išplito po Italiją, laimėjo daug konkursų dėl radijo dažnių. Italijos „Marijos radijas“ padėjo įsikurti radijui Lietuvoje 2003 metais, padedant tuometiniam Kauno arkivyskupui kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ. Egidija Vaicekauskienė pasakojo apie savo pačios pakvietimą būti „Marijos radijo“ prezidente, pirmuosius radijo įsikūrimo, pastato statybos darbus.

Apie „Marijos radijo“ išlaikymo kaštus, surenkamas lėšas, pagalbą kitų šalių studijoms, darbuotojų skaičių kalbėjo administratorė Violeta Gravrock.

„Marijos radijas“ programų direktorius kunigas Sigitas Jurkštas, komentuodamas Bažnyčios dokumentą – pastoracijos instrukciją „Communio et Progressio“ (1971), pažymėjo, kad Bažnyčios misija – skelbti Evangeliją, tad kunigai neturėtų bijoti kalbėti viešumoje, naudodamiesi visuomenės komunikavimo priemonėmis, ir neturėtų pasiduoti netikram kuklumui, kuris sulaiko nuo kalbėjimo didesniam skaičiui žmonių. Apaštalai, vykdydami savo misiją, naudojosi savo laiko komunikacijos priemonėmis. Šiandien komunikacijos galimybės sparčiai tobulėja. Kun. S. Jurkštas kalbėjo apie pagarbų kalbėjimą apie kitus žmones kaip būdą ne skaldyti, bet vienyti, telkti juos, taip pat apie naujas priemones ir galimybes, kurios pasitarnautų sudominti Dievo žodžiu.

Kun. Sigitas Jurkštas ragino kunigus aktyviai bendradarbiauti išnaudojant šio radijo siūlomas galimybes. Buvo surengta trumpa ekskursija po „Marijos radijo“ studijos naująsias patalpas.

Po konferencijos buvo sukalbėta malda ir tęsėsi bendravimas prie arbatos puodelio.

Kauno I dekanato informacija (parengė kunigas Sigitas Jurkštas)

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune