Šeimų trečiadienis arkikatedroje šeimyniškai garbinant Dievą (2024 01 17)
Paskelbta: 2024-01-18 16:27:55

Nuotraukos – Jūratės Lenkuvienės

Ir šiemet tęsiasi arkivyskupijos tradicija į trečiadienių maldą Kauno arkikatedroje susirinkti artimiausiems arkivyskupo pagalbininkams sielovadoje. Pagal jau nusistovėjusį ritmą trečiasis mėnesio trečiadienis, sausio 17-oji, buvo šeimų maldos laikas, kuris šį kartą vėl tapo šeimyniško Dievo garbinimo valandėle.

Maldos vakarą rengęs Kauno arkivyskupijos Šeimos centras pasitelkė visą būrį žmonių, džiugiai atsiliepusių pasitarnauti liturgijoje. Skaitinį skaitė Kristina Dapkutė iš Pašaukimų ugdymo komandos, Visuotinę maldą paskelbė būsimieji sužadėtinių rengėjai. Indrė Pamarnackaitė (Petrašiūnų parapija) giedojo, o Dievui garbę būgnais mušė bene jauniausias šių pamaldų dalyvis, jaunesnysis Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovo Manto Kuraičio sūnus (jo vyresnėlis brolis kartu su tėčiu yra patarnautojai prie altoriaus).

Šią visą Dievo garbintojų šeimą, kitus arkikatedros lankytojus bei transliacijos dalyvius pasveikino šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas. Ganytojas pakvietė melstis už Šeimos centrą, jo darbus, iniciatyvas, už šeimas, kad jos pasinaudotų pastoracine pagalba, siūloma Kauno arkivyskupijoje.

Šeimos centro kapeliono kunigo Artūro Kazlausko tą vakarą paskelbtoji Evangelija (Mk 3, 1–6) pasakojo apie žmogaus padžiūvusia ranka pagydymą ir fariziejų pyktį, netgi norą Jėzų pražudyti.

Savo homilijoje vyskupas Saulius atkreipė dėmesį, jog „susidraugaudami“ su blogiu, eidami į kompromisus stojame į vieną būrį su norinčiais Jėzų pražudyti.

Homilijoje pastebėta, jog ištyrinti, išgryninti, pasirinkti nėra lengva. Tačiau žmogui reikia tiesti į Viešpatį ranką ir širdį. Tiesti visą savo gyvenimo istoriją. Kovoti ne su kito, bet su savo pačių demonais.

Šia proga buvo pasidalyta sutuoktinių liudijimu, kaip jiems kartu meldžiantis pyktis atsitraukdavo. Tam reikia sąžiningai eiti tikėjimo keliu.

Šv. Mišių Visuotinė malda apkabino ne tik mūsų šeimas, ypač tas, kurioms kartais tenka rūpintis pasiligojusiais, priklausomais ar kitaip vargstančiais savo nariais, bet ir karų blaškomas, atskiriamas šeimas. Tą vakarą melstasi už Lietuvos šeimos centro projekto „Šeima šeimai Ukrainoje“ dalyves.

Po šv. Mišių su sužadėtiniais susitiko diakonas Darius Chmieliauskas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune