Kauno arkivyskupijos Carito bendradarbių Susikaupimo diena keliaujant Gavėnios kelionę (2024 03 05)
Paskelbta: 2024-03-07 16:11:13

Kovo 5 d. Palemono parapijos namuose apie 40 Carito bendradarbių susirinko į Gavėnios susikaupimo dieną. Bendrystės ir maldos laike dalyvavo Kauno arkivyskupijos Carito ir programų darbuotojai, savanoriai, Lietuvos Carito bendradarbiai, karitiečiai iš Kauno miesto ir rajono parapijų, Kėdainių, Jonavos, Ukmergės dekanatų.

Susikaupimo dieną vedė ir Gavėnios mąstymais dalijosi Kauno arkivyskupijos Carito direktorius diakonas Arūnas Kučikas. Atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus Žinios 2024 m. Gavėniai mintis, diakonas Arūnas siūlė įsigilinti į izraelitų kelionės per dykumą iššūkius, ypač siejant tai su savo asmeninės dvasinės kelionės vingiais.

Susikaupimo dienos dalyviai asmeniškai apmąstė užduotus klausimus apie nuostatas, prisirišimus ir įpročius, kurie „laiko mus Egipto nelaisvėje“ ir neleidžia išlaisvėti, ir apie Dievo malones bei dovanas, gautas kaip mana iš dangaus. Mąstymo pabaigoje karitiečiai dalijosi mintimis grupelėse ir buvo paraginti svarbiausias įžvalgas pasiimti į maldą, atgailą ir Eucharistijos šventimą.

Švenčiausiojo Sakramento adoracijos metu Carito bendradarbiai meldėsi giesme, šventė Sutaikinimo sakramentą. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos Carito kapelionas kunigas Mantas Šideikis.

Dėkojame kunigams Mantui Šideikiui, Eligijui Žakiui ir Vidmantui Balčaičiui už pasitarnavimą ir visiems dalyvavusiems šiame susikaupimo laike.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune