Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apsvarstytos Sinodo temas (2024 03 20)
Paskelbta: 2024-03-21 17:44:45

Kovo 20 d. Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje susirinkę Kauno I dekanato dvasininkai gilinosi į Sinodo temas. Tradiciškai dvasininkų susirinkimas pradėtas bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Po bendros maldos arkivyskupas pasveikino visus susirinkusius ir pasidžiaugė galimybe kartu pasikalbėti. Pasak arkivyskupo, šis susitikimas yra svarbus, kadangi aptariamos Sinodo taigi, visai Bažnyčiai aktualios, temos. Vasario 1 d. Telšiuose susirinkę Lietuvos vyskupai iš gausaus Sinodo temų ir klausimų sąrašo parinko tris esmingiausias: pastoracinių tarybų ir kitų dalyvavimo struktūrų veikla vyskupijoje bei parapijose; dvasininkų, pašvęstųjų ir pasauliečių ugdymas sinodiniam Bažnyčios gyvenimui; pakrikštytųjų tarnystė ir misija Bažnyčioje bei pasaulyje.

Skyrus laiko asmeninei maldai, kiekvienas kunigas galėjo išsakyti savo nuomonę kiekvienu klausimu. Vėliau visų pasisakiusiųjų mintis trumpai apibendrino arkivyskupo genervikaras vyskupas Saulius Bužauskas.

Susitikimai, skirti Sinodo ir sinodiškumo temoms apsvarstyti, jau vyko visuose Kauno arkivyskupijos dekanatuose. Vėliau, atsižvelgiant į visose vyskupijose vykusių susitikimų metu išsakytas nuomones bus parengtas atskiras nacionalinis dokumentas ir pristatytas Vatikane spalio mėnesį vyksiančios Vyskupų sinodo XVI generalinės asamblėjos antrosios sesijos metu.

Baigiantis susitikimui aptarti einamieji klausimai, bendrauta prie arbatos puodelio.

Kauno I dekanato informacija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune