Kauno arkivyskupija: reaguojant į žurnalistinio tyrimo „Neleisk mūsų gundyti. Tęsinys“ paskelbtą informaciją apie kun. R. Ramašauską (2024 04 16)
Paskelbta: 2024-04-16 16:56:09

VšĮ „Kokybiškos žurnalistikos redakcijai“ 2024 m. balandžio 15 d. paskelbus žurnalistinį tyrimą „Neleisk mūsų gundyti. Tęsinys“ Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pakartoja tai, ką sakė ir „Redakcijos“ žurnalistams duotame interviu, kad jį „labai stipriai nuliūdino ši situacija ir ypač tai, jog žmonės, ypač nukentėjusieji, nepasitiki Bažnyčia; tad mes turime padaryti viską, kad tai pakeistume ir atstatytume pasitikėjimą“.

Tik sužinojęs iš „Redakcijos“ žurnalistų informaciją apie kunigo Romualdo Ramašausko galimai nusikalstamą elgesį, paliudytą vienos moters, tuo metu nepilnametės, arkivyskupas K. Kėvalas iškart, š. m. kovo 19 d., savo dekretu pradėjo išankstinį tyrimą pagal tai, kaip nurodo šiuo metu Bažnyčioje galiojančios teisinės normos. Kun. R. Ramašauskas neina jokių kunigiškųjų pareigų nuo praėjusių metų lapkričio pabaigos.

Be to, arkivyskupas K. Kėvalas informuoja, kad šiuo metu yra tariamasi su Vilniaus arkivyskupijoje veikiančios nukentėjusiųjų nuo išnaudojimo Bažnyčios aplinkoje išklausymo tarnystės atsakingaisiais – kaip jų patirtį būtų galima pratęsti ir Kauno arkivyskupijoje įsteigiant tokią išklausymo vietą, kuri būtų patikima erdvė aukoms drąsiai atsiverti. Tai yra labai reikalinga, pabrėžia Kauno arkivyskupas, idant būtų galima imtis tolesnių žingsnių – ir teisinių procedūrų, ir pagalbos nukentėjusioms aukoms pasiūlymo. Šiuo metu Kauno arkivyskupijoje patyrusieji dvasininkų išnaudojimą kviečiami apie tai pranešti adresu: tyrimas@kaunoarkivyskupija.lt

Kartu arkivyskupas Kęstutis Kėvalas labai kviečia bei ragina visus žmones, patyrusius nederamą dvasininkų ar Bažnyčios darbuotojų elgesį, kreiptis ir bendradarbiauti tiek su valstybinėmis, tiek su bažnytinėmis institucijomis, kad būtų paviešinti bet kokie nusikaltimai prieš žmogiškąjį orumą, kaltieji nubausti, o nukentėjusiesiems atsiteista, kad Bažnyčia būtų saugi erdvė visiems, o ypač silpniausiems, ir tarpusavio pasitikėjimas atkurtas.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune