Kunigų konferencija: natūralaus šeimos planavimo, pasirengimo 2025 m. Jubiliejui aktualijos (2025 05 22)
Paskelbta: 2024-05-23 11:29:17

Gegužės 22 dieną Kauno arkivyskupijos dvasininkai susirinko į nuolatinio ugdymo konferenciją, kuriai šį kartą arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pavedimu vadovavo generalvikaras bei augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas. Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta šeimų sielovadai, antroji – popiežiaus Pranciškaus jau paskelbto 2025 m. Jubiliejaus bei institucijų veiklos pristatymui.

Pristatydamas konferencijos prelegentę Ingridą Vuosaitytę, VDU Katalikų teologijos absolventę, natūralaus šeimos planavimo bei vaisingumo pažinimo mokytoją, vysk. S. Bužauskas atkreipė dėmesį, jog ir kunigams svarbios šeimos planavimo žinios, kad galėtų patarti tikinčiųjų sielovadoje.

Kartu dalyvavęs prelegentės sutuoktinis Valdemaras Jazgevičius (po kelerių metų šeimoje apsisprendę Santuokos sakramentui dabar jie yra 5 vaikų tėvai, abu šeimų sielovados bendradarbiai) pradžioje minėjo, jog šeimos planavimas nėra vien moters reikalas, o vyrai ir moterys kartais kuria tarpusavio bendrystę, nežinodami, jog sąveikauja su piktuoju.
 

Nelaiminti nuodėmės, ugdyti sutuoktinių meilę ir dorybes

Beveik tūkstančio porų konsultavimo patirtį turinti I. Vuosaitytė priminė kunigams santuokinės meilės pagrindą – Dievo meilę, save dovanojančią ir ištikimą. Dievo meilės ženklai pasireiškia santuokiniame gyvenime, kur žmonės susitinka laisva valia, prisiekia ištikimybę, dovanoja save vienas kitam. Tačiau naudojama kontracepcija reiškia vaisingumo dovanos nepriėmimą, o pornografija – neištikimybę.

Prelegentė atkreipė dėmesį, jog Bažnyčia kviečia sutuoktinius priimti vaisingumo dovaną. Tačiau sutuoktiniai gali rūpintis, kad vaikai gimtų rečiau. Natūralaus šeimos planavimo metodai yra suderinami su moraliniais kriterijais, o kiekvienas kontraceptinis veiksmas yra iš esmės blogis. Toks yra Katalikų Bažnyčios mokymas.

Vis dėlto realybė yra kitokia. Pvz., JAV absoliuti dauguma katalikų pritaria socialiniam Bažnyčios mokymui, tačiau tik 8 proc. nepritaria kontracepcijai planuojant šeimą, o 89 proc. tai nekelia moralinių iššūkių. Natūralų šeimos planavimą naudoja tik 2 proc. katalikių moterų.

I. Vuosaitytė atkreipė dėmesį į opią sielovados problemą: kai sutuoktiniai (pateiktais jų pačių liudijimais) pasijunta gyvenantys nuodėmėje, nori pažinti ir gyventi pagal autentišką Bažnyčios mokymą, nelengvai randa kunigų pagalbą, taip pat ir per išpažintį, kur jie neturėtų išgirsti „palaiminimo“ kontracepcijai kaip apsisaugojimo priemonei, tačiau neretai taip nutinka. Radę jų lūkestį atliepiantį ganytoją, kuris padeda ugdytis susivaldymo dorybę, pamažu eina į šviesesnį, stipresnį sutuoktinių santykį.

Šeimų sielovados bendradarbė kvietė melstis už vaisingą Lietuvą, už gyvybės kultūros puoselėjimą, skatinti žmonių drausmingumą, savęs pažinimą šioje srityje ir nepateisinti bei nelaiminti gyvenimo nuodėmėje. Be to, atsakė į gausius dvasininkų klausimus, susijusius su moralės teologija bei pastoracija.

Su kunigais pasidalyta ir gera žinia, jog šiuo metu esant negausiam skaičiui natūralaus planavimo mokytojų rudenį ketinama pradėti juos rengti VDU Katalikų teologijos fakultete. Kunigai gali pasiūlyti sutuoktiniams I. Vuosaitytės, V. Vitkauskienės ir N. Liobikienės parengtą knygelę „Vaisingumo pažinimas – sveikatos raštingumas“ (Lietuvos šeimos centras, 2024).

Artėjant Jubiliejiniams metams: pasirengimas pradėtas

Antrojoje dalyje pranešimui pakviestas kunigas Artūras Kazlauskas – LVK nacionalinis atstovas 2025 m. Jubiliejaus organizavimui koordinuoti (taip pat ir arkivyskupijos koordinatorius). Prieš Jubiliejaus aktualijų pristatymą, jis buvo paprašytas supažindinti su popiežiaus Pranciškaus Laišku klebonams. Jį perskaitė ir pakomentavo, paragindamas kiekvieną brolį neatidėti atidesnio pasigilinimo „geresniems laikams“. Pranešime pabrėžti trys minėto laiško akcentai: 1) specifinės tarnystės charizmos išgyvenimas Dvasios dovanoms skleisti; 2) mokymasis bendruomeninės dvasinės įžvalgos; 3) dalijimosi ir brolybės dvasia tarpusavyje ir su savo vyskupais.
 

Vėliau LVK nacionalinis atstovas pasidalijo apie 2025 m. Jubiliejų, kurį popiežius Pranciškus paskelbė savo bule Šeštinių vakarą. Jubiliejaus šūkis – „Vilties piligrimai“. Keturi bulės akcentai: Vilties kelias, Vilties ženklai, Šauktis vilties; Įsitvirtinti viltyje.

Kun. A. Kazlauskas trumpai pasidalijo apie šią savaitę jau įvykusį pirmąjį visų Lietuvos vyskupijų pasirengimo Jubiliejui koordinatorių su pasauliečiais, institucijų darbuotojais susitikimą, kuris vyko dvasinės įžvalgos būdu. Visos dienos susitikime perskaityta ir apmąstyta bulė, jos pagrindu gimė pirmosios idėjos Lietuvai (pvz., idėja padaryti miestuose Vilties kelią, kviesti katalikus įsivaikinti beglobius vaikus taip Jubiliejaus proga juos „išlaisvinant“ iš baisaus „našlaitystės kalėjimo“, Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo simbolio – Credo – 1700 metinių (2025 05 20) proga kartu su kitų konfesijų krikščionimis rengti išpažinimą ir kt.).

„Viliuosi brolių kunigų idėjų siūlyti, kaip galėtume vaisingai ir konkrečiai gyventi Jubiliejaus metais, kad ir mes patys, ir visi tikintieji galėtų patirti malonę, kuri ateina iš Dievo per Bažnyčią“, – sakė kunigas A. Kazlauskas. Kunigai pakviesti jau planuoti savo bendruomenėse kelionę į Romą, kur kovo 1–4 d. vyks Lietuvos nacionalinė piligrimystė. Šių metų gruodžio 29 d. vyskupijų katedrose bus atvertos Jubiliejaus durys. Visa Jubiliejaus informacija skelbiama jubiliejus2025.katalikai.lt

Kitos sielovados aktualijos

Kaip įprastai, institucijų veiklos aktualijas pristatant kunigams, Katechetikos centro koordinatorė Inga Rukaitė FMA atkreipė dėmesį į nuo rugsėjo 1 d. planuojamus pasikeitimus tikybos mokymo ir katechezės srityse. Vienas jų – asmeniškai pasirašytas prašymas rekomendacijai ir kanoniniam siutimui gauti. Vienas iš reikalavimų mokytojų ir katechetų tarnystei – nepriekaištinga reputacija, susipažinimas su nepilnamečių apsaugos gairėmis, smurto prevencija. Svarstoma nauja parapijų tikybos mokymo metodinių centrų struktūra. Tobulinama sutvirtinamųjų registracija. Birželį bus rengiamas baidarių žygis, kvalifikacijos kėlimo vasaros kursai.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovas Andrius Kilius kviečia parapijų katechetus į birželio 5 d. padėkos Mišias arkikatedroje kartu su jaunimu.

Už pašaukimų sielovadą atsakingas Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Liutauras Vilėniškis pranešė apie būsimąją ministrantų stovyklą liepos 1–3 d. (vaikams iki 12 metų). Akademinės sielovados koordinatorė Kristina Dapkutė pasidalijo apie pašaukimų ugdymo žygį studentams ir moksleiviams (iš Betygalos į Šiluvą) bei keliaujančią pašaukimų stovyklą, kuri šiemet bus rengiama pajūryje. Liepos 8–10 d. pirma kartą vyks mergaičių adoruotojų stovykla.

Užbaigdamas konferenciją vyskupas S. Bužauskas pakvietė kunigus bei parapijų tikinčiuosius birželio 1 d. vakarą į Devintinių procesiją Kauno gatvėmis, o birželio 2-ąją – savo bažnyčiose. Šeštadienį, gegužės 25 d., dalyvaujame Kauno miesto gimtadienyje su maldos programa Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje. Greta jos, Papilio g. 3, Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre įkurta puiki erdvė norintiems organizuoti rekolekcijas, kitus renginius.

Kita kunigų konferencija – birželio 19 d. su svečiais iš JAV, dr. Peteriu Williamsonu ir dr. Peteriu Herbecku, kurie viešės Kaune tą savaitę.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune