Miesto misijose – šlovinimas ir malda už kauniečius Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje (2014 04 30)
Paskelbta: 2015-05-04 16:48:25

Paskutinį balandžio mėnesio vakarą būrelis jaunų giedotojų („Naujosios Sandoros“ ir Petrašiūnų jaunimo) kvietė valandėlę šlovinti Viešpatį giesme ir adoruoti Eucharistiją Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje. Tai buvo jau ketvirtas Miesto misijų vakaras, šiemet surengtas arkivyskupijos kurijos bei katalikų bendruomenės „Naujoji Sandora“, jame kviečiant melstis ne tik už save, bet ir už miestą.

Viešpaties šlovinimas vyko prie Švenčiausiojo Sakramento, kurį pagarbinimui vakaro pradžioje išstatė Petrašiūnų parapijos klebonas kun. Tomaszas Pilchas OFM Cap. bei diakonas br. Rolandas Taučius OFM. Vėliau maldai vadovavo kun. Pilchas, išsakydamas savo ir tikriausiai kitų susirinkusiųjų širdžių prašymą, kad Jėzus savo galinga ranka apglėbtų visą miestą, visus jo gyventojus: „Tu esi Viešpaties, Tu vienintelis Gelbėtojas. Nėra kito Dievo, kuriam rūpėtume labiau, nei Tau. Nėra kito Dievo, kuris mylėtų labiau, nei Tu, Jėzau. Pasiaukoti labiau, nei Tu pasiaukojai, atiduodamas savo gyvybę“, – meldėsi kun. Pilchas, kviesdamas tą vakarą garbinti, šlovinti, dėkoti Viešpačiui, kuris ateina į žmonių tarpą savo gailestingąja meile – pagydyti, paguosti, sustiprinti.

Tą vakarą kartu su jame dalyvavusiais žmonėmis kartu meldėsi vyskupas Kęstutis Kėvalas, kun. Žilvinas Zinkevičius, kun. Gytis Stumbras. Atvira šventovė ir giesmės traukė ir Santakos lankytojų dėmesį, per visą maldos laiką nemažai jų tą vakarą užsuko ir į bažnyčią.

Kitas šlovinimo vakaras už save ir kauniečius – paskutinį mėnesio ketvirtadienį, gegužės 28 d., 19 val. Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje.
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Tikėjimas į Dievą – ne gyvenimo „priedas“ ar išorinė tradicija, o esminė dalis. Kai tikime, pažįstame, kas esame, išlaikome viltį, siekiame didžio tikslo – būti su Dievu kiekvieną savo egzistencijos akimirką.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos Vasario 16-ąją

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune