Šlovinimo vakare – malda už Kauną su kunigais misionieriais (2018 11 29)
Paskelbta: 2018-11-30 10:28:46

Kaune atnaujinti šlovinimo vakarai, kuriuose meldžiamasi už miestą, jo gyventojus. Artėjant adventui lapkričio 29 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vyko pirmasis vakaras, o jie tęsis iki kitų metų vasaros (kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį). Vakarus organizuoja arkivyskupijos kurija, Kauno kunigų seminarija bei kunigai misionieriai – tėvai redemptoristai Rastislavas Dluhý ir Peteris Hertelas iš Slovakijos.

Vėloką ir šaltą vakarą nedaug kauniečių lankėsi senamiestyje, tad nedaug jų užsuko ir į seminarijos bažnyčią, į kurią žengti kvietė degantys žibintai prie durų. Tačiau atėjusieji praleido prasmingą savo laiko valandėlę – išstatyto Švč. Sakramento artumoje šlovindami Dievą, melsdamiesi už miestą ir save pačius.

Tėvai misionieriai, jau pramokę lietuviškai, padėjo melstis susirinkusiems – jie vadovavo šlovinimui, kuris tą vakarą Viešpačiui skambėjo net trimis – lietuvių, anglų ir slovakų – kalbomis. Švenčiausiąjį Sakramentą adoracijai išstatė seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Maldoje dalyvavo ir seminaristai.

„Svarbiausia – kad ateiname su tikėjimu, jog Viešpats viską gali. Aplink, senamiesčio bažnyčiose, jau nesyk rengėme tokius maldos vakarus. Šįkart norime, kad tai taptų mūsų kelione ir sutvirtintų tikėjimą, jog Dievo malonė gali ateiti su dar didesne jėga į mūsų miestą, įvairias įstaigas, bendruomenes, šeimas, ypač ten, kur to labiausiai reikia. Tegul ši malda padeda įžiebti Dievo šviesą dar vienuose namuose, dar viename lange, kaip šį savo troškimą perteikėme renginio plakatėlyje“, – sakė arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Su vakaro dalyviais pasisveikino ir kunigai misionieriai. T. Rastislavas dalijosi, jog lankydamiesi kokioje nors šalyje misionieriai už ją ir meldžiasi. Jie trokšta melstis ir už Lietuvą, ir už Kauną. Tėvas redemptoristas atkreipė dėmesį į šv. Augustiną ir jo veikalą „Dievo miestas“ apie žmones, susirinkusius švęsti Dievo šviesoje, kuri uždega širdis. Be Dievo šviesos ir mūsų dvasiniame gyvenime keliauti tamsu ir pavojinga. Visi esame kviečiami ateiti ir drauge melstis už konkrečias miesto vietas ir žmones, kad jame būtų daugiau Dievo šviesos, bei save, tą šviesą kitiems nešančius.

Kitas šlovinimo vakaras vyks iškart po šventų Kalėdų, gruodžio 27 d. 19 val. >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune