Švč. Sakramento bažnyčios atvertoje erdvėje – šv. Mišios daugiau kaip po pusės amžiaus (2019 05 18)
Paskelbta: 2019-05-18 21:52:12

Gegužės 18 d. daugiau kaip po pusės amžiaus Švč. Sakramento bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Ši bažnyčia savo didžiulėje erdvėje (čia lig šiol veikė tik nedidelė koplyčia, kuri sovietinio režimo visiškai suniokotoje šventovėje jau seniau yra įrengta), vėl pakvietė kauniečius į Viešpaties garbinimą. Ši erdvė kartu su naujomis durimis iš Vilniaus g. gegužės 17 d., iš vakaro, buvo pašventintos >>.

Šeštadienio vidudienį atėjusiems švęsti Mišių ar trumpai iš miesto gimtadienio šurmulio užsukusiems buvo skelbiamas Dievo žodis, o atsivėrusios erdvės skliautais aukštai kilo Mišių giesmės, kurias giedojo Šv. Cecilijos choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, bei solistas Mindaugas Zimkus. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius kartu su šventovės rektoriumi kun. Gyčiu Petru Stumbru.

Homiliją pasakęs vyskupas Algirdas atkreipė dėmesį į Dievo žodį, šią dieną kalbėjusį apie apaštalų susirinkimą Jeruzalėje (plg. Apd 13), kai, skirtingai nuo tikinčių fariziejų, pagonys priėmė apaštalą Paulių ir jo skelbimą – jie džiaugėsi ir šlovino, ir Dievo žodis plito po visą kraštą. Pats Kristus buvo paliepęs apaštalams eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangelijos. Visas pasaulis, pasak ganytojo, yra Dievo meilės skelbimo vieta.

Vyskupas Algirdas taip pat atkreipė dėmesį į popiežiaus Benedikto XVI mintį apie pagonių kiemą – bažnyčios sukurtą erdvę, kurioje būtų galima rinkti ir kviesti prie Dievo visus žmones – ir tuos, kurie dar yra netikintys, nepažįstantys Dievo, Jo ieškantys, besidomintys krikščionybe, ieškantys atsakymų į savo gyvenimo klausimus. Ši bažnyčia galbūt ir pasitarnaus tokiai erdvei sukurti, kur žmonės galės ieškoti savęs ir Dievo per čia numatomus susitikimus, diskusijas, kitus renginius, per maldą čia veikiančioje koplyčioje. Juk Kristus ėjo prie visų žmonių, visi jam buvo svarbūs, Jis pats atėjo duoti gyvenimui naujos pradžios, naujo požiūrio.

„Šiomis dienomis Bažnyčia atvėrė savo duris miestui – tai labai kviečiantis svetingumo ženklas“, – sakė vyskupas Algirdas, primindamas ir popiežiaus Pranciškaus nuolat pabrėžiamą svetingumą, Bažnyčią kaip Motiną, kuri priglaudžia kiekvieną savo vaiką.

„Melskimės už visus, kurie čia užsuks, galbūt slėpdamiesi nuo saulės kaitros ar pliaupiančios liūties, – svarbu, kad Viešpats visus čia priglaustų, pripildytų savo vilties, paguodos ir gyvenimo“, – sakė vyskupas Algirdas.

Užbaigiant šv. Mišias kun. G. Stumbras padėkojo geradariams, rėmėjams, savanoriams, ypač Kauno senamiesčio draugijai, kurių iniciatyva šventovė žengia naują žingsnį į atgimimą. Rektorius pabrėžė, kaip svarbu šį didžiulį projektą pradėti malda, kvietė melstis vieniems už kitus ir budint dėl Viešpaties leistis į kūrybinius ieškojimus, kaip geriau panaudoti šią erdvę žmonių bendrystei ir padėti prikelti suniokotą sovietmečiu pastatą.

Apie tai buvo kalbama ir po Mišių vykusioje viešoje diskusijoje „Kokia yra tikroji bažnyčios – Dievo namų – paskirtis?“ (ją galima pamatyti www.kaunas.kasvyksta.lt ). Joje kartu su kultūros bei verslo atstovais dalyvavęs vyskupas Algirdas Jurevičius (pokalbį moderavo žurnalistė Brigita Sabaliauskaitė) padėkojo visiems, kurie rėmė, organizavo, inicijavo šį sumanymą atverti Švč. Sakramento bažnyčią. „Išties tai eksperimentas, – reikės kūrybiškumo, bendradarbiavimo. Tebus tai pasaulio ir Bažnyčios susitikimo vieta“, – sako vysk. Algirdas Jurevičius.

Tą pačią dieną vyko dar viena vieša diskusija tema „Bažnyčia kaip susirinkimo vieta. Pagonių kiemas“ (apie ją bus vėliau). 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune