Akademinės sielovados bendradarbių susitikime – pasiekimų džiaugsmas ir planai (2019 06 17)
Paskelbta: 2019-06-20 13:35:33

Baigiantis universitetų ir aukštųjų mokyklų mokslo metams, birželio 17 d. Kauno arkivyskupijos akademinės sielovados bendradarbiai – kapelionai ir sielovadinės veiklos koordinatoriai, vadovaujami arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus, susirinko į baigiamąjį metų posėdį, kuris, tęsiant tradiciją, buvo organizuojamas išvykoje. Šį kartą akademinės sielovados komandą pasisvečiuoti į Vilkijos Šv. Jurgio parapiją pakvietė Lietuvos sporto universiteto kapelionas kun. Linas Šipavičius.

Posėdžio darbotvarkėje pirmiausia aptarta praėjusių metų veikla. Iš tiesų džiugino piligriminės kelionės į Šiluvos atlaidus, mokslo metų pradžios renginys „Atrask Kauną“, šimtus klausytojų subūrusi akademinė konferencija „Krikščioniškas atsakas į pseudopsichologines tendencijas dvasinėse praktikose“, kurią vedė kun. dr. Arnoldas Valkauskas. Kasmet lapkričio mėnesį, maldų už mirusiuosius savaitę, akademinės bendruomenės yra kviečiamos į šv. Mišias už išėjusius į Amžinybę savo bendruomenių narius. Posėdyje primintas ir poreikis gyvinti judėjimo „Už gyvybę“ veiklą, šia tema organizuoti diskusijas ir akcijas su studentais neformaliose aplinkose. Apgailestaujant dėl nepavykusio įgyvendinti viešos diskusijos projekto, vysk. Algirdas Jurevičius pasiūlė bendradarbiauti su Kauno arkivyskupijos Šeimos centru, kuris turi gerą patirtį šioje veikloje.

Galima ypač pasidžiaugti nauja šių metų iniciatyva – padėkos renginiu studentams savanoriams. Tai dviejų dienų piligriminis žygis baidarėmis ir maldos vakaras, kuriame dalyvavo dvi dešimtys nuolat savanoriaujančių jaunuolių. Kitas naujas akademinės sielovados baras – bendradarbiavimas su arkivyskupijos pašaukimų sielovados bendradarbiais ir įsijungimas į jų organizuotus Pašaukimų savaitės renginius, maldos vakarą.

Atskirai aptarta prieš trejus metus pradėta sielovadinė veikla, skirta aukštųjų mokyklų dėstytojams ir darbuotojams. Organizuotos dvi konferencijos, pranešimus aktualiomis šventumo kasdienybėje ir akademinės etikos temomis skaitė vysk. dr. Algirdas Jurevičius ir kun. dr. Ramūnas Norkus, vyko keturi kasmėnesiniai susitikimai, kuriuose aptarti liturginio ir biblinio pažinimo klausimai. Džiugu, kad formuojasi pastovi bendruomenė katalikų dėstytojų, kuriems tikrai rūpi akademinės sielovados plėtra. Dalis akademikų šių metų liepos 15–19 dienomis dalyvaus kelionėje į Krokuvą, planuojama aplankyti pal. Mykolo Giedraičio palaidojimo vietą, šv. Jono Pauliaus II gimtinę ir kitas piligrimines vietas.

Posėdyje pasidalyta ateinančių metų planais, nes laukia ypač svarbus pasiruošimas Lietuvos jaunimo dienoms. Be to, vyskupas Algirdas pasiūlė akademinės sielovados bendradarbiams pagalvoti, kaip būtų galima savo veikloms pritaikyti naujai atsivėrusias Švč. Sakramento (studentų) bažnyčios erdves.

Vėliau visi dalyvavo šv. Mišiose Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje ir dėkojo Dievui už Jo vedimą bei globą, atliekant atskirų universitetų ir bendrą arkivyskupijos akademinę sielovadinę veiklą. Mišioms vadovavo vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo parapijos klebonas LSU kapelionas kun. Linas Šipavičius ir VDU kapelionas kun. Andrius Končius.

Atlikę darbus ir padėkoję Dievui, bendrystės vakarą tęsėme sodyboje prie Vilkijos, kur kūną stiprino agapės vaišės, sielą džiugino šypsenos ir muzika.

Vilija KARALIŪNAITĖ

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune