Malda už miestą prie Dievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos atvaizdo (2019 06 27)
Paskelbta: 2019-06-28 10:15:02

Birželio paskutinį ketvirtadienį Švč. Trejybės (Kauno kunigų seminarijos) bažnyčioje vyko paskutinis šio pusmečio maldos už Kauno miestą ir Lietuvą vakaras.

Birželio 27 d. daugelyje šalių Katalikų Bažnyčia medituoja Dievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos ikonos atvaizdą. Taip ir šį vakarą po keleto įžanginių giesmių kun. Peteris Hertelis CSsR pakvietė visus pasigilinti į šios ikonos istoriją ir ikonografiją. Ši ikona buvo nutapyta XIII a. Kretos saloje, iš kurios vienas prekeivis ją pavogė ir norėjo parduoti, tačiau sunkiai susirgo. Jį slaugiusiems bičiuliams vieną naktį apsireiškė Marija ir sapne liepė ikoną perduoti Bažnyčiai. Taip ši ikona buvo grąžinta Bažnyčiai, o popiežius Pijus IX 1866 m. ikonos priežiūrą pavedė tėvams redemptoristams sakydamas: „Padarykite viską, kad apie ją sužinotų visas pasaulis.“ Tais pačiais metais šv. Tėvas Pijus IX suteikia ikonai apaštalinį palaiminimą ir tituluoja ją Mater de Perpetuo Succursu (Mother of Perpetual Help), Dievo Motinos Nepaliaujama Pagalba.

Šioje ikonoje matome Mariją, kuri kaire ranka laiko kūdikį, o dešine rodo į Jėzų. Jos dešinėje ir kairėje yra arkangelai Mykolas ir Gabrielius su kančios įrankiais. Joje Jėzus, matydamas, kas Jo laukia, stipriai prisiglaudęs prie Motinos, kuri yra ir kiekvieno mūsų Motina. Marija susirūpinusi, kas laukia jos Sūnaus, žvelgia ne į kūdikį, bet į kiekvieną iš mūsų, kuriems ir yra skirtas išganymas, į tuos, dėl kurių atpirkimo Jėzus paaukoja savo gyvybę. Įdomu šioje ikonoje ir tai, kad iš bet kurio krašto į ją žvelgdamas visada matysime, kad Marija žvelgia į mus. Todėl visiems susirinkusiems buvo išdalytas Marijos akių paveikslėlis, kad kiekvienas žvelgdamas į jas galėtų atrasti tą meilės ir pagalbos bei paguodos kupiną žvilgsnį.

Marija niekada neužstoja Jėzaus, bet nuolat rodo į Jį, tad ir šio vakaro maldoje tęsiant maldą prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento drauge su seminaristais buvo giedama Švč. Jėzaus Širdies, Mergelės Marijos litanijos, meldžiamasi už  kiekvieną atėjusį, Kauno miestą ir visus, kuriems labiausiai reikia Marijos pagalbos.

Vakaro pabaigoje kiekvienas norintis buvo asmeniškai palaimintas Dievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos ikona. Iki rudens tai buvo paskutinis maldos vakaras už Kauno miestą, kuriuos rengia Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, tėvai redemptoristai ir Kauno kurija.

Vaidos SPANGELEVIČIŪTĖS-KNEIŽIENĖS informacija

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune